Żeglarstwo

  • Naukowe Koło "Nautica"

    Koło zajmuje się podnoszeniem poziomu wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz umiejętności dotyczących żeglarstwa i dziedzin pokrewnych. Projektowanie nowych rodzajów napędów. Pogłębianie wiedzy, rozwoju i wykorzystania zakresu nowych materiałów stosowanych w konstrukcjach i budowie małych obiektów pływających.