Zdrowie

 • Koło Naukowe Rekreacji Ruchowej i Promocji Zdrowia

  Koło naukowe RR i PZ prowadzi cykliczne badania naukowez zakresu pozytywnego zdrowia fizycznego ludzi w różnym wieku. Zajmuje się programowaniem, realizacją i analizą efektywności treningu zdrowotnego prowadzonego w różnych formach dla różnych grup odbiorców w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

 • NursMed

  Celem koła jest zrzeszenie osób rozwijających swoje pasje w polu medycznym, ściśle związanym z pielęgniarstwem. Członkowie koła zajmują się badaniami naukowymi na oddziale chirurgii ortopedycznej, znajdującym się w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Zadaniem koła jest edukacja medyczna poprzez organizacje spotkań, konferencji i wykładów.

 • Sopockie Towarzystwo Naukowe

  Statutowym celem działalności STN jest upowszechnianie wiedzy naukowej różnych dyscyplin, w jak najszerszych kręgach społecznych. Dostosowując strategie edukacyjne i środki przekazu do potrzeb odbiorców, aktywizuje życie naukowe regionu i społeczności lokalnej.

 • Studenckie Koło Naukowe Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv

  Do Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv należą osoby zainteresowane badaniami naukowymi dotyczącymi psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w kontekście aktywności fizycznej. Główne cele działalności PsychActiv związane są z popularyzacją wiedzy psychologicznych dotyczącej uwarunkowań zdrowia, sposobów jego promocji oraz przeciwdziałania czynnikom ryzyka (prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii zdrowia i aktywności fizycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie celowego działania w aktywności fizycznej, psychologicznych czynników związanych z aktywnością fizyczną, które działają ochronnie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz profilaktyki zachowań ryzykownych u młodzieży, a także psychospołecznych uwarunkowań uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej).