Zarządzanie zasobami ludzkim

  • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi

    KN Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, powstałe w 2011 r. z inicjatywy Anny Czoskiej, współtworzy grupa studentów zainteresowanych rozwojem osobistym – coachingiem, szkoleniami, budowaniem marki, a także przedsiębiorczością i rekrutacją. Organizujemy cykliczne warsztaty z praktykami, projekty mentoringowe, kolejne edycje konferencji Psychologia dla Biznesu oraz coroczne Targi Kariery – wydarzenie umożliwiające studentom kontakt z pracodawcami.