Wzornictwo

  • Koło Naukowe Wzornictwa PROCES

    Nasze cele: propagowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelni; organizowanie warsztatów i plenerów projektowaych; nawiązywanie współpracy z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami i osobami, których działalność jest pokrewna z działalnością i celami Koła; tworzenie magazynu kierunku Wzornictwa;