Transport

 • Europejskie Forum Integracji

  Działania opierają się m.in. o: Organizowanie i uczestniczenie w konferencjach i seminariach naukowych, również wyjazdowych; Organizowanie i uczestniczenie w wycieczkach jedno- i kilkudniowych do przedsiębiorstw zajmujących się organizacją i zarządzaniem transportem miejskim, jak również do producentów pojazdów wykorzystywanych w transporcie publicznym (np. Solaris, PESA), ale także polegających na zwiedzaniu istotnych węzłów transportowo-logistycznych jak porty morskie i lotnicze; Aktywne uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach promujących Wydział Ekonomiczny oraz Uniwersytet Gdański, takich jak Bałtycki Festiwal Ekonomiczny i podobne.

 • Koło Naukowe Hulaj Urban Squad

  Naszą pasją jest doświadczanie miasta we wszelkich jego odsłonach, w szczególności architektury, urbanistyki, ekologicznych form transportu miejskiego, dziedzictwa kulturowego i jego historii.
  Uwielbiamy poznawać nowe miejsca, jeżeli doliczyć do tego trochę wysiłku fizycznego i odhaczenia w tym tygodniu bycia na siłowni, naszym zdaniem warto!
  Poprzez nasze wyjazdy chcemy rozwijać się i wzbogacać naszą wiedzę oraz umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki oraz wszystkimi związanych z tymi tematami zagadnień.

 • Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej "KoDiK"

  Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej "KoDiK" powstało we wrześniu 2007r. z inicjatywy grupy zapalonych studentów 4. roku Budownictwa, Politechniki Gdańskiej. Celem koła w tamtym czasie było wzbogacenie wiedzy w dziedzinie inżynierii transportowej i pokrewnych. Główną ideą koła było ułatwienie studentom specjalności transportowych dostępu do wiedzy praktycznej. Dziś, po prawie 10 latach od założenia wiemy, że transport jest naszą przyszłością. Choć główne cele zainteresowania zmierzają teraz bardziej w kierunku systemów zarządzania oraz sterowania transportem to pozostałe elementy naszej organizacji pozostają bez zmian. Chcemy doskonalić się poprzez różnego rodzaju wycieczki, wizyty studyjne, konferencje naukowe, wykonywanie projektów wdrożeniowych czy organizowanie eventów mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu transportu.

 • Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG

  Koło zajmuje się pogłębianiem wiedzy, umiejętności i zainteresowań naukowych studentów przez realizowanie prac badawczych prowadzonych z zakresu logistyki i nauk pokrewnych

 • Morskie Koło Naukowe

  Morskie Koło Naukowe w obecnej formie rozpoczęło działalność w październiku 2010 roku. Opiekunem Koła od tej pory jest dr Tomasz Nowosielski. MKN działa przy Instytucie Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, z którym ściśle współpracuje przy organizacji wszystkich przedsięwzięć.
  Zakres naszych zainteresowań:
  - transport morski,
  - działalność portów morskich,
  - bezpieczeństwo w transporcie morskim,
  - ochrona środowiska morskiego,
  - rozwój konteneryzacji,
  - innowacyjność transportu morskiego,
  - lądowo-morskie łańcuchy transportowe,
  - konkurencyjność RMB (Regionu Morza Bałtyckiego),
  - polityka tranportowa,
  - transport intermodalny,
  - jak również cała branża TSL.

 • Naukowe Kolo "Seaways"

  Koło zajmuje się, inspirowaniem ruchu naukowego w zakresie bezpieczeństwa w transporcie oraz działaniem o charakterze "wytwórczym" (budowa urządzeń, udział w projektach).

 • Naukowe Koło Innowacyjne Systemy Transportowo-Logistyczne

  Koło zajmuje się zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu transportu, logistyki, spedycji oraz dziedzin pokrewnych.

 • Naukowe Koło LoGIStic

  Naszym głównym celem jest odkrywanie nowych zastosowań GIS w transporcie i logistyce, ale również popularyzacja geograficznych systemów informacyjnych wśród społeczeństwa. Zadanie to realizujemy przygotowując warsztaty, prezentacje i wydarzenia dla studentów, szkół i osób zainteresowanych. Planując kolejne działania myślimy o poszerzaniu naszej wiedzy, ale też rozwoju umiejętności społecznych i organizacyjnych oraz innych zainteresowań członków koła.