Translatorystyka

 • Koło Naukowe Laboratorium Przekładu

  Studenckie Koło Naukowe Laboratorium Przekładu (wcześniej: Laboratorium Literackie) istnieje od października 2009 roku. Działają w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Koło zrzesza studentów zainteresowanych szeroko rozumianym przekładem literackim i audiowizualnym. Podczas spotkań starają się poruszać tematy oscylujące zwłaszcza wokół anglojęzycznej literatury, kinematografii i teatru oraz problemów tłumaczeniowych.

 • Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA

  Celem członków LINGUANY jest zgłębianie tajników tłumaczeń specjalistycznych. Do tej pory były to tłumaczenia prawnicze, jednak od 2016 r. skupiają się głównie na lokalizacji. Koło wydaje cieszący się dużym zainteresowaniem Biuletyn, a także angażuje się w działania promujące Katedrę. Brali udział w Targach Akademia, Dniach Kariery oraz Dniach Otwartych Translatoryki.

 • Koło Naukowe Tłumaczeń Ustnych SYMULTANA

  Studenckie Koło Naukowe Symultana powstało w maju 2013 roku. Należą do niego studenci dowolnych kierunków (z przewagą studentów translatoryki anglistycznej) zainteresowani wszystkimi formami tłumaczeń ustnych. Podczas spotkań koła przeprowadzane są praktyczne ćwiczenia z tłumaczeń symultanicznych oraz konsekutywnych, a także z audiodeskrypcji (projekt społeczny cyklicznych projekcji filmów dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku realizowany we współpracy ze Studenckim Radiem MORS; za nami już trzy projekcje). Wszystkie spotkania Symultany mają miejsce w nowoczesnym laboratorium do tłumaczeń ustnych, wyposażonym w kabiny konferencyjne dla tłumaczy oraz cyfrowe pulpity tłumacza. Członkowie koła zdobywają szlify zawodowe, wspierając językowo uczestników wydarzeń międzynarodowych organizowanych przez UG i nie tylko. Prowadzą także działalność naukową, co zaowocowało m.in. obronioną w 2016 r. pracą magisterską autorstwa p. Aleksandry Sieradzkiej pt. „Ocena postępu studentów w tłumaczeniu symultanicznym”.

 • Koło Translatorskie Studentów Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

  Zakres działalności Koła obejmuje ćwiczenie tłumaczeń ustnych (kabinowych konsekutywnych i symultanicznych, konferencyjnych, a vista i in.) oraz pisemnych (literatura piękna, proza). Spotkania Koła odbywają się raz w tygodniu. Co drugi tydzień ćwiczone jest tłumaczenie ustne (z wykorzystaniem kabin lub stołu konferencyjnego), podczas pozostałych spotkań uczestnicy porównują i omawiają własne tłumaczenia otrzymanych wcześniej tekstów. Wybrane fragmenty tłumaczeń literackich sporządzane przez uczestników Koła w roku akademickim 2013/14 zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym IFG "Studia Germanica Gedanensia" nr 31.

 • Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich

  Prace nad przekładem 3 książek Pera Nilssona – Flickan jag älskar heter Milena, Inte som alla andra, För alltid Milena Prace nad przekładem - Lund, H. (red.) 2002. Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur. Linia norweska Przekład książek Stiana Hole. Prezentacja ich na Dniach Arktycznych. Linia duńska Przetłumaczenie fragmentów książki Wiery Lorentzen "Mamma doc".