Towaroznawstwo

  • Naukowe Koło Cargo

    Koło zajmuje się ocena jakości produktów w cyklu ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem jakości sensorycznej, mikrobiologicznej i prozdrowotnej, identyfikacją zafałszowań produktów i sposoby/metody ich wykrywania.

  • Studenckie Koło Naukowe Jakościowe Aspekty Towaroznawstwa SENSORIS

    Studenckie koło Politechniki Gdańskiej które wspiera rozwój i zdolność kreatywnego myślenia uczestników przez różnorodne, naukowe badania produktów.