Statystyka

 • Koło Naukowe Zastosowań Metod Ilościowych "QR"

  "Nasze Koło zrzesza najbardziej aktywnych studentów, chcących pogłębić wiedzę z dziedzin zastosowań metod ilościowych ponad obowiązkowy materiał studiów. Pragniemy uczyć się nowoczesnych metod analizy ilościowej, pogłębiając w ten sposób wiedzę zdobytą na studiach. W tym celu organizujemy seminaria i warsztaty z metod ilościowych, poznajemy specjalistyczne oprogramowanie statystyczne i ekonometryczne, a także realizujemy własne badania naukowe.
  Naszym celem jest stworzenie warunków do samorealizacji poprzez:
  -prezentację dokonań naukowych z zakresu metod ilościowych;
  -zapoznanie z narzędziami wspomagającymi pracę metodami ilościowymi;
  -organizowanie konferencji i seminariów naukowych;
  -realizację prac badawczych oraz projektów;
  -uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach i odczytach specjalistów;
  -nawiązywanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz biznesowym spoza Politechniki Gdańskiej."