Społeczeństwo

  • Koło S.O.S WSB (Studencka Odpowiedzialność Społeczna)

    Głównym zadaniem organizacji jest promowanie postaw prospołecznych, które bezpośrednio przekładają się na postrzeganie studentów jako osób odpowiedzialnych społecznie. W ramach działań członkowie S.O.S WSB włączają się do realizacji projektów ogólnopolskich tj. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, studenckiego projektu Fundacji DKMS – „Dwa wymazy i do bazy” czy akcji „marzycielska poczta”.