Sensoryka

  • Studenckie Koło Robotyki i Sensoryki

    Jesteśmy organizacją zrzeszającą studentów Politechniki Gdańskiej, chcących rozwijać swoje umiejętności i pasje. Nie ograniczamy się do trudów życia studenta. Staramy się rozwiązywać realne problemy dotykające życia codziennego na uczelni, jak i poza nią. W naszym kole uważamy, że podstawą działania każdego zespołu jest dobra atmosfera. Nie wprowadzamy podziałów, ani nie oceniamy. Zawsze wychodzimy z założenia, że o sile grupy decyduje siła jego najsłabszego elementu, dlatego mnóstwo czasu poświęcamy na samodoskonalenie i pomoc innym.