Robotyka

 • KN Robomaniacs

  Koło Naukowe ROBOMANIACS zrzesza wszystkich studentów chcących rozwinąć swoje umiejętności programistyczne. Możesz w łatwy i praktyczny sposób przetestować umiejętności zdobyte na zajęciach, poprzez programowanie przy użyciu gotowych bibliotek w wybranym przez siebie języku np. C. ostatnia dzialalność: Mat2tab - konkurs ogólnopolski Warsztat podstaw programowania robotów platformy MINDSTORMS Warsztaty z okazji ogólnopolskiej imprezy - Dziewczyny do Ścisłych Przygotowania i udział w turnieju PozRobot 2012 XI Bałtycki Festiwal Nauki

 • Koło Naukowe Safe IDEA

  Jesteśmy grupą zapaleńców Automatyki i Robotyki, zrzeszeni w kole naukowym SAFEidea przy Katedrze Systemów Decyzyjnych. Obecnie pracujemy nad projektem dość skomplikowanym projektem quadrocoptera, budowy ramienia robota, oraz czegoś co mamy nadzieję zapewni wiele rozrywki, czyli działa Gaussa.

 • Naukowe Koło Robotyków "Robotica"

  Koło zajmuje się rozwijaniem i pogłębianiem zainteresowań w dziedzinie automatyki, robotyki i biomechaniki przy uwzględnieniu zagadnień związanych ze sterowaniem kinematyką, dynamiką i rozwiązaniami konstrukcyjnymi poznawanych obiektów.

 • Naukowe Koło Studentów Automatyki – NKSA

  Naukowe Koło Studentów Automatyki (NKSA) to rodzaj działalności studentów, którzy oprócz trudu studiów, chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Do tego wyjątkowego stowarzyszenia może przyłączyć się każdy kto jest studentem Politechniki Gdańskiej oraz zaliczy wstępny test rekrutacyjny. Koło naukowe to przede wszystkim dostęp do aparatury laboratoryjnej będącej w posiadaniu Politechniki, pomocy ze strony starszych i doświadczonych kolegów.

 • Sopockie Towarzystwo Naukowe

  Statutowym celem działalności STN jest upowszechnianie wiedzy naukowej różnych dyscyplin, w jak najszerszych kręgach społecznych. Dostosowując strategie edukacyjne i środki przekazu do potrzeb odbiorców, aktywizuje życie naukowe regionu i społeczności lokalnej.

 • Studenckie Koło Automatyków SKALP

  Podstawowym i najważniejszym celem działalności Studenckiego Koła Automatyków SKALP jest zapewnienie swoim członkom możliwości i warunków do rozwoju i kształcenia się w dziedzinie automatyki i robotyki. Koło osiąga wymienione wyżej cele poprzez bezpośrednią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami, organizację wykładów i warsztatów, na których przekazywana jest praktyczna wiedza, uzupełniająca w miarę możliwości program studiów, udział w seminariach poświęconych automatyce i robotyce, zachęcanie i wspieranie w tworzeniu projektów oraz organizację środków do realizacji projektów prowadzonych przez swoich członków.

 • Studenckie Koło Robotyki i Sensoryki

  Jesteśmy organizacją zrzeszającą studentów Politechniki Gdańskiej, chcących rozwijać swoje umiejętności i pasje. Nie ograniczamy się do trudów życia studenta. Staramy się rozwiązywać realne problemy dotykające życia codziennego na uczelni, jak i poza nią. W naszym kole uważamy, że podstawą działania każdego zespołu jest dobra atmosfera. Nie wprowadzamy podziałów, ani nie oceniamy. Zawsze wychodzimy z założenia, że o sile grupy decyduje siła jego najsłabszego elementu, dlatego mnóstwo czasu poświęcamy na samodoskonalenie i pomoc innym.