Religioznawstwo

  • Koło Naukowe Religioznawców

    Działalność: Rozwijanie zainteresowań studentów w dziedzinach: historii, kultury, religii. Przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej oraz przygotowanie do realizacji prac dyplomowych. Popularyzacja wśród studentów: historii, religioznawstwa i kultury. Popularyzacja kierunku religioznawstwa wśród szkół średnich poprzez uczestnictwo i organizację targów. Organizacja spotkań, debat, wyjazdów naukowo – kulturalnych. Stworzenie własnej biblioteki publikacji związanych z kierunkiem.