Radio

  • Naukowe Koło Radiowców

    Główną formą działalności Naukowego Koła Radiowców jest realizacja programu Radia MORS. Członkowie koła są jednocześnie członkami zespołu redakcyjnego Radia MORS. Koło realizuje także działalność edukacyjną, podnosi poziom wiedzy i umiejętności swoich członków w zakresie dziennikarstwa radiowego. Organizuje warsztaty i spotkania z profesjonalnymi dziennikarzami radiowymi. Bierze udział w konkursach skierowanych do organizacji studenckich specjalizujących się w działalności medialnej.

  • Radio MORS

    Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie jest tworzone przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego, pod opieką profesjonalnych dziennikarzy i dźwiękowców. Informuje o Uniwersytecie Gdańskim, studenckim życiu Trójmiasta, lokalnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Nadaje 24 godziny na dobę. Profil muzyczny kształtują sami studenci.