Psychologia

 • Badawcze Koło Studentów Psychologii

  Badawcze Koło Studentów Psychologii powstało, aby popularyzować wiedzę psychologiczną poprzez organizację warsztatów, wykładów oraz konferencji naukowych. Naszym celem jest poznawanie i rozwijanie warsztatu naukowego, realizacja projektów badawczych oraz wsparcie młodych naukowców w rozwoju i realizacji ich pomysłów.

 • Experior

  Koło Badań Psychologicznych Experior istnieje od 2015 roku. Przedmiotem naszych działań jest prowadzenie badań naukowych, których wyniki prezentujemy na konferencjach i publikujemy w artykułach naukowych. Działalność w Kole umożliwia nabycie doświadczenia badawczego, które nasi członkowie wykorzystują w pisaniu prac magisterskich, artykułów naukowych oraz realizowaniu samodzielnych grantów badawczych. Zakres naszych badań obejmuje uzależnienia behawioralne, psychologię osobowości, mindfulness, psychologię Internetu oraz psychologię edukacji, specjalizujemy się również w tworzeniu i adaptacji testów psychologicznych. Jednak krąg tematów, które podejmujemy poszerza się wraz z każdym nowym członkiem! Działalność w Kole opiera się na współpracy członków w obrębie małych grup badawczych, które prowadzą samodzielne badania pod okiem opiekuna oraz doświadczonych kolegów i koleżanek z Koła. Dzięki temu, każdy student ma okazję zgłębić wiedzę w obszarze, który go interesuje i doświadczyć na własnej skórze na czym polega praca badacza.

 • KN Brevi manu

  Koło Naukowe Psychologii Organizacji i Zarządzania Brevi manu istnieje od 2007 r. i działa przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego nazwa wywodzi się od łacińskich słów, oznaczających załatwienie sprawy natychmiast, bez formalności, „od ręki”. Opiekunem naukowym koła jest dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska, a od października 2015 roku funkcję prezes koła pełni Maja Czerwińska. Brevi manu skupia studentów różnych kierunków, którzy chcą rozwijać zainteresowania oraz zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania psychologii w życiu zawodowym i osobistym.

 • Koło Nauk Psychologicznych ANIMA

  Hasłem KNP ANIMA jest „Psychologia dla każdego”. Od powstania w 1999 roku zorganizowaliśmy szereg otwartych konferencji, których tematyka mogła zainteresować każdego. Przedsięwzięcia te zawsze ściągały rzesze studentów i nie tylko którzy mieli okazję wysłuchać wykładów najlepszych polskich psychologów oraz takich światowych sław jak Robert Cialdini, a także wziąć udział w szeregu bezpłatnych warsztatów przeprowadzonych przez profesjonalne firmy szkoleniowe.

 • Koło Naukowe Empiria

  Koło Naukowe Empiria zrzesza osoby, które chcą zdobywać i poszerzać swoją wiedzę w różnych dziedzinach psychologii. Nasza działalność naukowo-rozwojowa obejmuje głównie organizację spotkań otwartych, warsztatów i wykładów, mających na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie psychologii zdrowia oraz psychologii klinicznej. Jesteśmy organizatorami m.in. Dni Mózgu, Dnia Psychoonkologii oraz Tygodnia Zdrowia Psychicznego, którego główną ideą jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych psychicznie, Współpracujemy z Wydawnictwem Smak Słowa oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostaliśmy dwukrotnie nominowani podczas Konkursu Czerwonej Róży w kategorii “najlepsze koło naukowe”. Opiekunem koła jest dr Marlena Kossakowska.

 • Koło Naukowe Nauk o Rodzinie "Silva Rerum"

  Celem Koła jest stwarzanie studentom możliwości dla rozwijania zainteresowań naukowych nt. małżeństwa i rodziny. Dotychczasowe działania Koła:

  pogłębianie wiedzy interdyscyplinarnej z tematyki rodzinnej: psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, etyki;
  organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla studentów;
  organizowanie spotkań z wybitnymi znawcami tej problematyki;
  organizowanie spotkań mających na celu promocję kierunku studiów oraz propagowanie wśród studentów wiedzy o sytuacji rodziny w Polsce;
  organizowanie wyjazdów naukowych

 • Koło Naukowe Psyche

  W ramach działalności naszego koła eksplorujemy wszelkie nurty terapeutyczne. Wiedzą dzielimy się z innymi studentami kierunków terapeutycznych w trakcie spotkań warsztatowych z profesjonalistami z tego zakresu. Poprzez nasze działania chcemy pomóc osobom, które jeszcze nie zdecydowały, w jakim kierunku zawodowym chcą podążać, podjąć właściwą decyzję.

 • Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej „PENITENTIA”

  Psychologia sądowa to dział psychologii ściśle związany z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest, więc w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej.
  Ta właśnie tematyka była inspiracją do stworzenia, w 2005 roku, Koła Naukowego Penitentia. Jego członkowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez organizację i uczestnictwo w konferencjach poświęconych wspomnianej tematyce. Goście nas odwiedzający, przedstawiając ciekawe prelekcje, zachęcają do dyskusji i refleksji dotyczących omawianych tematów. Wizyty w zakładach karnych, aresztach śledczych, laboratoriach kryminalistycznych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych, pozwalają lepiej przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości.

 • Koło Naukowe Psychologii Śledczej

  Zajmujemy się pogłębianiem i zdobywaniem wiedzy z zakresu nauk psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem psychologii śledczej. Poszerzamy wiedzę, która czerpie z psychiatrii, psychologii klinicznej, kryminologii, kryminalistyki, medycyny sądowej, poświęcając wiele uwagi zagadnieniom seksualności człowieka oraz mediacji.

 • Koło Naukowe Seksuologii Klinicznej

  Nasze koło od momentu powstania w 2013 r. zrzesza studentów i absolwentów wydziału zainteresowanych tematyką seksualności człowieka oraz osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności użyteczne w pracy klinicysty i seksuologa.
  Chcemy przełamywać tabu i wychodzić poza stereotypy, którymi obwarowana jest sfera intymna człowieka. Temu ma służyć rzetelna wiedza o życiu i zdrowiu seksualnym człowieka, którą przekazujemy w ramach naszej działalności.

 • Naukowe Koło Seksuologii Ars Amandi

  Celami koła są:
  1) zwiększanie wiedzy studentów z zakresu psychologicznych, biologicznych, rozwojowych i kulturalnych aspektów seksualności człowieka
  2) promowanie zdrowia seksualnego oraz edukacji seksualnej,
  3) propagowanie aktualnej wiedzy naukowej na temat seksualności człowieka,
  4) prowadzenie indywidualnej bądź zespołowej pracy naukowej,
  5) nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się pokrewną tematyką.

 • Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY

  Naukowe Koło Seksuologii EQUALITY istnieje od 31 października 2007r. przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmujemy się szeroko pojętą seksualnością człowieka. W ramach naszego koła odbywają się spotkania, na których prowadzone są warsztaty. Za nami między innymi zajęcia na temat chorób przenoszonych drogą płciową i antykoncepcji. Nasze projekty opieramy na standardach APA i WHO.

 • Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")

  SKN "EDEN" jest adresowane do osób interesujących się edukacją przyrodniczą, pedagogiką i psychologią. W ramach swojej działalności, Koło umożliwia członkom: -wypracowanie własnego wszechstronnego spojrzenia na edukację, dyskusję o jej kształcie, propozycjach zmian i ich realizacji,
  - zdobywanie doświadczenia poprzez praktyczny kontakt z dydaktyką,
  - rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności na polu praktyczno-naukowym,
  - organizację spotkań o charakterze seminaryjnym, warsztatowym, etc. służących integracji informacji oraz wymianie doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych,
  - nawiązywanie współpracy z innymi Kołami, instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnych projektów,
  - publikowanie prac badawczych oraz artykułów o charakterze problemowo-badawczym,
  - udział w projektach, imprezach, akcjach, itp. mających na celu popularyzację nauki (m.in. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów).

 • Studenckie Koło Naukowe Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv

  Do Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv należą osoby zainteresowane badaniami naukowymi dotyczącymi psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w kontekście aktywności fizycznej. Główne cele działalności PsychActiv związane są z popularyzacją wiedzy psychologicznych dotyczącej uwarunkowań zdrowia, sposobów jego promocji oraz przeciwdziałania czynnikom ryzyka (prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii zdrowia i aktywności fizycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie celowego działania w aktywności fizycznej, psychologicznych czynników związanych z aktywnością fizyczną, które działają ochronnie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz profilaktyki zachowań ryzykownych u młodzieży, a także psychospołecznych uwarunkowań uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej).