Projekty IT

 • Infobroker Systemowy

  Za cel stawia sobie rozwijanie zainteresowań z zakresu najnowocześniejszych technik i technologii informacyjnych, pozwalających humaniście czynnie uczestniczyć w pracach projektowych współczesnych organizacji.
  Działalność Koła obejmuje:
  -spotkania naukowe,
  -działania poznawcze,
  -przygotowanie do praktycznego uczestnictwa w tworzeniu wiedzy jako rynkowego produktu,
  -kształtowanie umiejętności sprzedawania wiedzy jak to czynią najnowocześniejsze organizacje.

 • Koło Naukowe "Mechanik"

  Koło Naukowe "Mechanik" jest organizacją studencką, działającą na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej o wieloletniej historii sięgającej 1963 roku. Zrzesza ponad 80 studentów pragnących rozwinąć swoje umiejętności, poprzez branie czynnego udziału w konstruowaniu autorskich pojazdów i maszyn, biorących udział w międzynarodowych zawodach i wystawach. Duże zaangażowanie członków KN Mechanik owocuje nawiązaniem współpracy z organizacjami funkcjonującymi na terenie wielu uczelni, oraz firmami globalnego zasięgu. W naszym kole naukowym są obecnie dwie grupy projektowe: „PneumoTeam PG” i „PGRacing Team” oraz grupa organizacyjna - wyjazdowa. Szeroka tematyka działań Koła Naukowego „Mechanik” przyciąga studentów nie tylko Wydziału Mechanicznego, m. in. Elektroniki i Telekomunikacji, Fizyki i Matematyki Stosowanej, Zarządzania i Ekonomii.

 • Koło Naukowe zwinnego zarządzania projektami IT "Agile It"

  Kolo ma na celu rozpowszechnienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyk zarządzania zwinnego, a także prowadzenie działań badawczych z zakresu kierowania projektami IT i dziedzin pokrewnych. Członkowie Koła współpracują z osobami i instytucjami w zakresie analizowania informacji dotyczących realizacji projektów. Organizują wykłady, seminaria naukowe, konferencje, sympozja, odczyty.