Projekty badawcze

  • Badawcze Koło Studentów Psychologii

    Badawcze Koło Studentów Psychologii powstało, aby popularyzować wiedzę psychologiczną poprzez organizację warsztatów, wykładów oraz konferencji naukowych. Naszym celem jest poznawanie i rozwijanie warsztatu naukowego, realizacja projektów badawczych oraz wsparcie młodych naukowców w rozwoju i realizacji ich pomysłów.

  • Koło Naukowe Badaczy Korozji

    Koło Badaczy Korozji jest organizacją studencką działająca na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej przy Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy związanej z szeroko pojętą tematyką korozyjną oraz przekazywanie jej innym. Działalność koła opiera się na regularnych spotkaniach członków, prowadzeniu wspólnych badań oraz projektów, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizowaniu wycieczek umożliwiających poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z inżynierią korozyjną oraz organizowaniu spotkań z firmami zajmującymi się tematyką związaną z działalnością Koła Badaczy Korozji.

  • Naukowe Koło Grupa Młodych Menadżerów

    Koło zajmuje się pogłębianiem wiedzy, umiejętności i zainteresowań naukowych studentów, w szczególności przez realizowanie prac badawczych, warsztatów oraz ćwiczeń prowadzonych w AMG, w celu kształtowania umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych.