Prawo

 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Rozpoczęliśmy swoją działalność na Uniwersytecie Gdańskim w 1990 roku, zrzeszając wówczas zaledwie kilkanaście osób. Dziś jesteśmy jedną z najsilniejszych Grup Lokalnych w Polsce z niemal 60 aktywnie działającymi studentami.

 • Forum Badań ONZ

  Nasze Koło zajmuje się problematyką publicznego prawa międzynarodowego, prawami człowieka oraz stosunkami międzynarodowymi. Opiekunem Naukowym Koła jest dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA; Członek-Założyciel Koła Naukowego "Forum Badań ONZ". Wszystkich zainteresowanych współpracą lub członkostwem w Kole prosimy o kontakt mailowy.

 • KN Kryminologii

  Koło Naukowe Kryminologii, działające przy wydziale Prawa i Administracji UG rozpoczęło swoją działalność na podstawie decyzji Prof. UG, dr hab. Józefa Arno Włodarskiego z dnia 21.09.2011 r. Opiekunem Naukowym Koła jest Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski.

 • KN Postępowania Cywilnego

  Jesteśmy organizacją uczelnianą zrzeszająca studentów, którzy interesują się szeroko rozumianym postępowaniem cywilnym. Naszym celem jest poszerzanie i rozwijanie wiedzy tematycznej, z przyłożeniem bardzo dużej uwagi do aspektów czysto praktycznych oraz rozwijanie naszych pasji. Poprzez warsztaty z pisania pism procesowych, panele dyskusyjne czy spotkania z praktykami poruszamy kwestie w najbardziej interesującej nas tematyce. Zapraszamy do polubienia nas na facebooku!

 • KN Praktyki Prawa

  Koło Naukowe Praktyki Prawa zostało zarejestrowane przez władze Uniwersytetu Gdańskiego 14 listopada 2012 r. Koło zrzesza studentów Wydziału Prawa i Administracji UG. Celem Koła jest rozwijanie praktycznych umiejętności prawniczych.

  Koło organizuje cykliczne warsztaty praktyczne, które prowadzone są przez zaproszonych gości, specjalistów w danej dziedzinie. Uczestnicy dowiadują się, po krótkim wstępie teoretycznym eksperta, w jakich sytuacjach można zastosować dane pismo procesowe, gdzie szukać jego podstawy normatywnej, a następnie, pod okiem gościa, sporządzają np. akt oskarżenia, wnioski oraz inne pisma procesowe itp. Tak więc, każde spotkanie procentuje nowymi umiejętnościami praktycznymi, które można wykorzystać w przyszłej pracy prawnika i nie tylko.

 • KN Prawa Administracyjnego

  Jest to organizacja uczelniana zrzeszająca studentów wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą zrozumieć prawo administracyjne, tych, którzy doskonale je rozumieją a chcą pogłębiać wiedzę z tej materii, oraz tych, których wiedza jest imponująca i chcą się nią podzielić z innymi. Zapraszamy pasjonatów oraz tych mniej przekonanych o sile przebicia prawa administarcyjnego w codzienności do zasilenia szeregów naszego koła i wspólnego czerpania satysfakcji z przeprowadzanych razem działań.

 • KN Prawa Cywilnego

  Inicjatywa studentów Wydziału Prawa i Administracji, stanowi kontynuację zarzuconego wcześniej projektu działalności Koła Naukowego Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt wznowienia działalności naukowej został podjęty przez grupę przyjaciół, którzy są świadomi potrzeby rozwijania praktycznej strony swojej ścieżki naukowej. Odpowiednio pokierowani przez dr Maję Maciejewską-Szałas - opiekuna naukowego Koła, wspierającą nas duchowo i merytorycznie, mamy nadzieję na realizację wielu pomysłów.

 • KN Prawa Europejskiego i Porównawczego

  W roku akademickim 2014/2015 Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego rozpoczęło działalność jako Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego. Jednym z celów naszej grupy jest przygotowanie jej członków do udziału w międzynarodowych moot-courtach (konkursach będących symulacjami rozpraw). Inną formą naszej aktywności będzie również współorganizacja seminariów, konferencji i spotkań. Zapraszamy serdecznie wszystkich pasjonatów prawa europejskiego, komparatystyki prawniczej i porządków prawnych innych państw do włączenia się w prace koła!

 • KN Prawa Finansowego

  Koło funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki stopniowemu wdrażaniu nowych członków oraz ciągłości działania, możliwe jest zachowanie najlepszych tradycji Koła.
  Niezmiennie członkowie skupiają się na zagadnieniach praktycznych. Na cykliczne spotkania Koła zapraszane są osoby związane ze stosowaniem prawa finansowego, organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia do WSA, członkowie uczestniczą w konferencjach, publikują i dyskutują na bieżące, najważniejsze tematy dotyczące prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej.
  W obrębie Koła istnieją wydzielone: Grupa Giełdowa oraz Sekcja Podatkowa. Bieżące zadania ustalane są w oparciu o zainteresowania i sugestie Członków..

 • KN Prawa Karnego

  Za cel stawiamy sobie rozwijanie naszych pasji oraz pogłębianie naszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się nie tylko prawo karne materialne i prawo karne procesowe ale również penitencjarysytka, medycyna sądowa czy też zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek mundurowych. Naszą wiedzą dzielimy się z innymi i co jakiś czas pomagamy ją sprawdzić, chociażby poprzez organizowanie konkursów "W kręgu prawa karnego materialnego" oraz "W kręgu prawa karnego procesowego".

 • KN Prawa Konstytucyjnego

  Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zostało ono reaktywowane 18 marca 2013r.. Jest to organizacja studencka zrzeszająca studentów UG, których interesują zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego i instytucji politycznych, mająca na celu prowadzenie badań, wygłaszanie referatów i promocję wiedzy na tematy związane z tymi zagadnieniami. Obecnie Koło liczy 13 członków.

 • KN Prawa Medycznego

  Naszym celem jest integracja studentów zainteresowanych tematyką związków pomiędzy prawem a naukami medycznymi oraz umożliwienie rozwijania owych zainteresowań. Zależy nam również na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych naszych członków.
  Środki do osiągnięcia celu?
  spotkania tematyczne, biuletyny informacyjne, współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta,Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz kołami naukowymi działającymi na WPiA UG, badania naukowe i projekty badawcze, seminaria, konferencje, warsztaty oraz wiele wiele innych.

 • KN Prawa Międzynarodowego

  Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego powstało w lutym 2015 r., kiedy członkowie-założyciele wyszli z inicjatywą promowania wśród studentów prężnie rozwijającej się w dzisiejszych czasach gałęzi prawa, jaką jest prawo międzynarodowe. Celem Koła jest nie tylko pogłębianie wierzy z tego zakresu, ale i dzielenie się nią z szerszym audytorium poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów. Członkowie Koła będą mieli wyjątkową możliwość odwiedzenia organizacji międzynarodowych, aby z bliska przyjrzeć się specyfice funkcjonowania tych instytucji i zobaczyć jak wygląda stosowanie prawa międzynarodowego w praktyce.

 • KN Prawa Morskiego

  Koło Naukowego Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego jest organizacją studencką skupiającą osoby zainteresowane tematyką prawa morskiego. Misją Koła jest pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności studentów w zakresie tematyki prawa morskiego.

 • KN Prawa Pracy UG "Labor omnia vincit"

  Misją koła jest: rozpowszechnianie, rozwijanie i pogłębianie wiedzy prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa pracy. Wymiana myśli i poglądów naukowych oraz integracja środowiska akademickiego.

 • KN Prawa Sportowego

  Koło Naukowe Prawa Sportowego UG zostało reaktywowane w maju 2015r. Celem naszej działalności jest promocja tematyki sportowej w społeczeństwie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania tematyczne organizowane przez Koło. Mile widziana jest obecność każdej osoby interesującej się sportem.

 • Koło Naukowe Administratywistów

  Koło Naukowe Administratywistów w bieżącym roku akademickim zaangażowane było w organizację m.in. dwóch Dialogów Obywatelskich z Jakubem Boratyńskim (kierownikiem działu cyberbezpieczeństwa Komisji Europejskiej) oraz Markiem Prawdą (Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce). Koło jest także współorganizatorem konkursu na Akademii Pomorskiej w Słupsku, którego nagrodą główną jest staż w Parlamencie Europejskim.

 • Koło Naukowe Doktorantów WPiA UG

  Koło Naukowe Doktorantów jest organizacją zrzeszającą uczestników studiów doktoranckich, która istnieje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od czerwca 2014 roku. Przedmiot jego działalności stanowi organizowanie ruchu naukowego Doktorantów.

 • Koło Naukowe Nauk o Rodzinie "Silva Rerum"

  Celem Koła jest stwarzanie studentom możliwości dla rozwijania zainteresowań naukowych nt. małżeństwa i rodziny. Dotychczasowe działania Koła:

  pogłębianie wiedzy interdyscyplinarnej z tematyki rodzinnej: psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, etyki;
  organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla studentów;
  organizowanie spotkań z wybitnymi znawcami tej problematyki;
  organizowanie spotkań mających na celu promocję kierunku studiów oraz propagowanie wśród studentów wiedzy o sytuacji rodziny w Polsce;
  organizowanie wyjazdów naukowych