Poradnia Prawna

  • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna

    Studenci udzielają informacji oraz porad prawnych bezpłatnie, osobom ubogim, porady sporządzone przez studentów zostają sprawdzone przez doktorów prawa bądź praktyków(radców prawnych oraz adwokatów) z danej dziedziny prawa. Do klienta trafia wersja sprawdzona, poprawiona. Zajmujemy się sprawami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi oraz z zakresu prawa pracy.

  • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

    Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego. Przyjmujemy sprawy z zakresu: prawa administracyjnego, prawa cywilnego, praw człowieka, prawa karnego i penitencjarnego, prawa podatkowego, prawa pracy.