Oceanografia

 • Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej

  Koło ma na celu zrzeszanie studentów zainteresowanych tematyka oceanografii fizycznej,oceanografii operacyjnej i fizyki morza.

  -Członkowie naszego koła biorą udział w rejsach badawczych, podczas których nabywają cenne umiejętności obsługiwania urządzeń pomiarowych, 

  -Organizujemy wyjazdy oraz zajęcia o charakterze naukowo-badawczym,

  -Bierzemy udział w projektach i wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Gdański oraz w projektach edukacyjnych organizowanych przez różne instytucje.

  -Nawiązujemy współpracę z członkami innych kół naukowych w celu podnoszenia poziomu wiedzy oraz integracji.

 • Studenckie Koło Naukowe Oceanografów SKNO

  Koło działa przy jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii. Siedzibą Koła jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  Misja:
  -Pogłębianie przez studentów wiedzy o środowisku naturalnym.
  -Promowanie działań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat potrzeby ochrony środowiska morskiego.
  -Włączanie się w działalność naukowo-badawczą jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii.
  -Promowanie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  -Integracja środowiska studenckiego i naukowego.