Nawigacja

 • Naukowe Koło "Watchers"

  Koło zajmuje się doskonaleniem członków koła w zakresie zawodowym, a szczególnie bezpiecznego manewrowania i nawigowania morskimi statkami handlowymi przy wykorzystaniu symulatorów nawigacyjnych.

 • Naukowe Koło Nawigacyjne „FiLambda”

  Celami statutowymi Koła są:
  - Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
  - Organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji naukowych, a także obozów naukowych.
  - Rozwijanie współpracy między studentami uczelni technicznych i morskich o specjalności nawigacyjnej w Polsce, między studentami a organizacjami zawodowymi nawigatorów w Polsce, a także między studentami i przedsiębiorstwami.
  - Upowszechnianie wyników ich pracy naukowej.
  - Promowanie Akademii Marynarki Wojennej w Polsce i na świecie.

 • Naukowe Koło Nawigator

  Koło zajmuje się inspirowaniem ruchu naukowego w zakresie nauk badawczych związanych z nawigacją, tworzeniem i publikowaniem prac naukowych, badawczych oraz popularno-naukowych.