Nauki ścisłe

  • Koło Naukowe Kolor

    Koło Naukowe Kolor jest organizacją studencką działającą na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.Zrzeszamy ludzi, którzy swój wolny czas poświęcają na promocję i rozwój nauk ścisłych (głównie matematyki i informatyki) wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Ponadto w ramach działalności KN Kolor organizowane są (we współpracy z firmą Microsoft) spotkania grupy .NET.