Napęd elektryczny

  • Naukowe Koło Pojazdów Elektrycznych "EVPL"

    Koło zajmuje się tematyką napędów elektrycznych, jakie mogą mieć zastosowanie w różnego rodzaju pojazdach. Koło prowadzi `prace badawczo-rozwojowe, oraz projekty związane z budową podzespołów wykorzystywanych w elektrycznych układach napędowych.