Muzyka

 • Koło Artystyczno-Naukowe Baltic Chamber Choir Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

  Celem Koła Naukowego jest promocja twórczości studentów i pedagogów uczelni oraz propagowanie polskiej muzyki współczesnej. Chór Baltic Chamber Choir pod dyr. Wojciecha Kowalewskiego powstał w maju 2014 r. i zrzesza studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku, oraz amatorów-miłośników muzyki chóralnej. Pierwszy występ miał miejsce 7 maja 2014 r. w ramach VI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „IDEE MUZYKI. IDEOLOGIE W MUZYCE”.

 • Koło Artystyczno-Naukowe Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

  Formy działalności koła:

  1. Organizacja wykładów, konferencji naukowych, koncertów kompozytorskich oraz warsztatów i innych wydarzeń promujących Wydział i Uczelnię,

  2. Udział w spotkaniach o tematyce badawczej i wydarzeniach artystycznych na terenie Uczelni i poza nią,

  3. Współpraca międzywydziałowa,

  4. Współpraca zarówno z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, jak i osobami prywatnymi oraz instytucjami nie związanymi bezpośrednio z Uczelnią,

  5. Publikowanie materiałów związanych z działalnością Koła.

 • Koło Naukowe Akordeonistów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

  Koło naukowe realizuje zadania: Organizacją cyklu spotkań „Laboratorium Akordeonowe, Organizacja Studenckich Sesji Naukowych: „Mistrzowie i Adepci” (2014) oraz „Akordeonista-Kompozytor” , Zamówienia oraz prawykonania kompozycji: Ryszard Lubieniecki „Air Metal Wood Synthesis” , Leszek Kołodziejski „Pejzaż Gdański” i Maciej Zimka - „Solar Wind”. Kompozycje te wzbogaciły polską literaturę akordeonową o ciekawe utwory kameralne, Współpraca z kołami naukowymi innych uczelni wyższych w Gdańsku. Wśród nich: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański, realizacja płyty CD „Study of contemporary accordion music”, która przedstawia polską oraz zagraniczną literaturę akordeonową XX i XXI wieku.

 • Koło Naukowe Gitarzystów

  Cele:

  1. Pogłębianie wiedzy na temat muzyki gitarowej i jej praktyk wykonawczych.
  2. Prezentowanie gitary młodym kompozytorom w celu rozwijania literatury gitarowej (solowej oraz kameralnej).
  3. Współpraca z innymi uczelniami artystycznymi. Poznawanie związków muzyki z różnymi innymi formami wypowiedzi artystycznych.
  4. Promowanie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej , dbanie o dobre imię macierzystej uczelni.

 • Koło Naukowe Oboistów

  Do podstawowych celów Koła należą:

  1. pogłębianie i poszerzanie wiedzy w zakresie instrumentalistyki obojowej, a szczególnie obszarów muzyki wykraczającej poza wymogi programowej studiów,

  2. zdobywanie i rozwijanie wiedzy z zakresu budowy stroików obojowych,

  3. propagowanie sztuki oraz promocja osiągnięć studentów Wydziału zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią,

  4. popularyzowanie oboju i instrumentów pokrewnych, oraz prezentacja naszych studentów i pedagogów, a także zachęcenie młodych oboistów do kontynuacji nauki gry na instrumencie.

 • Koło Naukowe Organistów

  Do podstawowych celów Koła należą:

  1. animacja naukowego i artystycznego życia Uczelni,

  2. propagowanie sztuki oraz promocja osiągnięć studentów Wydziału zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią,

  3. angażowanie się w życie kulturalne i społeczne Gdańska,

  4. zdobywanie i rozwijanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej sztuki muzycznej,

  5. integracja środowisk studenckich.