Medycyna

 • Koło Naukowe "Materiały w Medycynie"

  Koło naukowe ‘Materiały w Medycynie’ stanowi transdyscyplinarne połączenie inżynierii z medycyną. Jego głównym celem jest rozwój i modyfikacja biomateriałów oraz implantów. Organizacja ta umożliwia członkom doświadczalną pracę w aspekcie wytwarzania oraz badań materiałów do zastosowań w terapii zdrowia oraz chirurgii. Jednym z najważniejszych zadań Koła jest promocja i szerzenie idei wspólnej pracy inżynierów z lekarzami, natomiast efektem tej pracy mają być nowe lub ulepszone rozwiązania, które posłużą przedłużaniu życia ludzkiego.

 • Koło Naukowe Fizyków Medycznych Siwert

  Koło naukowe zrzeszające studentów fizyki medycznej oraz nauk pokrewnych. W ramach działalności chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z naukami ścisłymi i medycznymi a także pogłębiać swoją wiedzę z zakresu aparatury medycznej.

 • Koło Naukowe Rekreacji Ruchowej i Promocji Zdrowia

  Koło naukowe RR i PZ prowadzi cykliczne badania naukowez zakresu pozytywnego zdrowia fizycznego ludzi w różnym wieku. Zajmuje się programowaniem, realizacją i analizą efektywności treningu zdrowotnego prowadzonego w różnych formach dla różnych grup odbiorców w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

 • NursMed

  Celem koła jest zrzeszenie osób rozwijających swoje pasje w polu medycznym, ściśle związanym z pielęgniarstwem. Członkowie koła zajmują się badaniami naukowymi na oddziale chirurgii ortopedycznej, znajdującym się w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Zadaniem koła jest edukacja medyczna poprzez organizacje spotkań, konferencji i wykładów.