Mechanika

 • BaND - koło młodych inżynierów

  Koło Naukowe "BaND" jest ugrupowaniem młodych inżynierów Akademii Marynarki Wojennej z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego.

 • Koło Naukowe "Mechanik"

  Koło Naukowe "Mechanik" jest organizacją studencką, działającą na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej o wieloletniej historii sięgającej 1963 roku. Zrzesza ponad 80 studentów pragnących rozwinąć swoje umiejętności, poprzez branie czynnego udziału w konstruowaniu autorskich pojazdów i maszyn, biorących udział w międzynarodowych zawodach i wystawach. Duże zaangażowanie członków KN Mechanik owocuje nawiązaniem współpracy z organizacjami funkcjonującymi na terenie wielu uczelni, oraz firmami globalnego zasięgu. W naszym kole naukowym są obecnie dwie grupy projektowe: „PneumoTeam PG” i „PGRacing Team” oraz grupa organizacyjna - wyjazdowa. Szeroka tematyka działań Koła Naukowego „Mechanik” przyciąga studentów nie tylko Wydziału Mechanicznego, m. in. Elektroniki i Telekomunikacji, Fizyki i Matematyki Stosowanej, Zarządzania i Ekonomii.

 • Koło Naukowe CAD/CAE Studentów PG "PIKSEL"

  Jesteśmy kołem naukowym, którego celem jest rozwijanie umiejętności nowoczesnego projektowania za pomocą programów inżynierskich, w oparciu o zaawansowane symulacje wytrzymałościowe i hydromechaniczne. Prowadzimy szkolenia z projektowania, jak również wykorzystywania programów komputerowych w praktyce, w ramach wzajemnej współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi.

 • Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO

  Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO (uprzednio Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo), działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, jest zgraną grupą aktywnych studentów, wciąż szukających nowych wyzwań. Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością dotyczącą zagadnień mechaniki konstrukcji. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, organizując przy tym własne, spośród których najważniejszym jest ogólnopolski wyKOMBinuj mOst. Angażujemy się także w samopomoc studencką, przygotowując materiały dydaktyczne oraz spotkania zadaniowe (tutoriale) dla studentów młodszych roczników, ponieważ stawiamy na wszechstronny rozwój nie tylko naszych członków, ale też studentów spoza Koła. Nie boimy się nowych dróg rozwoju, systematycznie osiągamy kolejne cele, które przed sobą stawiamy. Nie zapominamy przy tym o dobrej zabawie!

 • Sopockie Towarzystwo Naukowe

  Statutowym celem działalności STN jest upowszechnianie wiedzy naukowej różnych dyscyplin, w jak najszerszych kręgach społecznych. Dostosowując strategie edukacyjne i środki przekazu do potrzeb odbiorców, aktywizuje życie naukowe regionu i społeczności lokalnej.

 • Studenckie Koło Naukowe "FOREVER YOUNG"

  Celem Koła Naukowego „FOREVER YOUNG” jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy ogólnej i specjalistycznej Studentów Politechniki Gdańskiej, a także rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności z zakresu mechaniki (statyki oraz dynamiki) konstrukcji, wytrzymałości materiałów, modelowania i symulacji komputerowych oraz diagnostyki konstrukcji.