Literatura polska

  • Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych

    Koło Naukowe „Pozytywnie Zakręconych” jest kołem skupiającym miłośników polskiej literatury XIX wieku. Nasze zainteresowania obejmują epokę romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. W literaturze szukamy tego, co fascynujące i silnie oddziałujące na czytelniczą wyobraźnię. Przyglądamy się utworom mniej znanym, tym od lat istniejącym poza czytelniczym obiegiem. Interesuje nas to, co nietypowe i wykraczające poza tradycyjne schematy myślowe. Naszym celem jest wypracowywanie nowych czytelniczych perspektyw, re-interpretacja tzw. literackiego kanonu XIX wieku.