Literatura

 • Koło Teoretyków Literatury UG

  Celem koła naukowego jest działalność naukowo-dydaktyczna, uzupełnienie kursowego programu studiów, propagowanie przedmiotu zaintresowania wśród studentów, organizacja konferencji naukowych oraz nawiązywanie wspólpracy ze studentami innych uczelni.

 • Literaturoznawcze Koło Naukowe Pozytywnie Zakręconych

  Koło Naukowe „Pozytywnie Zakręconych” jest kołem skupiającym miłośników polskiej literatury XIX wieku. Nasze zainteresowania obejmują epokę romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. W literaturze szukamy tego, co fascynujące i silnie oddziałujące na czytelniczą wyobraźnię. Przyglądamy się utworom mniej znanym, tym od lat istniejącym poza czytelniczym obiegiem. Interesuje nas to, co nietypowe i wykraczające poza tradycyjne schematy myślowe. Naszym celem jest wypracowywanie nowych czytelniczych perspektyw, re-interpretacja tzw. literackiego kanonu XIX wieku.

 • Młodzi Dydaktycy

  Spotykają się z comiesięczną częstotliwością z wykładowcami cieszącymi się szczególnym autorytetem w zakresie danego tematu. W ich zebraniach biorą udział młodzi fascynaci literaturoznawstwa reprezentujący różne szczeble rozwoju naukowego.

 • Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Skandynawskich

  Prace nad przekładem 3 książek Pera Nilssona – Flickan jag älskar heter Milena, Inte som alla andra, För alltid Milena Prace nad przekładem - Lund, H. (red.) 2002. Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur. Linia norweska Przekład książek Stiana Hole. Prezentacja ich na Dniach Arktycznych. Linia duńska Przetłumaczenie fragmentów książki Wiery Lorentzen "Mamma doc".

 • Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”

  Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow” zostało założone w styczniu 2003 roku. Członkami Koła byli studenci: filologii rosyjskiej, historii, slawistyki, filologii klasycznej, archeologii i bibliotekoznawstwa, a opiekunem dr Liliana Kalita. Celem SKN „Łomonosow” było pogłębianie wiedzy na temat kultury i literatury krajów leżących za wschodnią granicą Polski, w szczególności Rosji i Ukrainy.