Kulturoznawstwo

 • Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”

  Działalność ma na celu przede wszystkim zdobywanie, poszerzanie i popularyzację wiedzy z zakresu szeroko rozumianej Słowiańszczyzny, poprzez organizajcę licznych wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Organizacja między innymi takich przedsięwzięć jak: Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna, Dzień Slawisty, czy warsztaty dla dzieci,

 • Koło Naukowe Badaczy Kultury Instytutu Historii Sztuki UG

  Za główny cel koła postawili sobie pogłębianie i uzupełnianie wiedzy jego członków. Starają się poruszać zagadnienia, które nie mogą być zrealizowane w trakcie zajęć kursowych z powodu braku możliwości lub czasu (sekcja technologiczna). Doceniają rolę teorii, jednak dążą do możliwie największej ilość zajęć praktycznych (sekcja inwentaryzacyjna), które będą pomocne podczas mierzenia się z przyszłymi zadaniami naukowymi stawianymi przed studentami. Ważne jest dla nich szerzenie świadomości o lokalnym dziedzictwie kulturowym (sekcja gdańska), jednak starają się zachować umysły otwarte także na inne kręgi kulturowe (sekcja azjatycka). Zależy im, aby koło swoimi działaniami popularyzowało historię sztuki oraz wiedzę o ochronie zabytków, ale także aby aktywizowało i integrowało środowisko studenckie. A wszystkie te cele starają się realizować przez organizację i udział w spotkaniach, wykładach i konferencjach naukowych oraz przez wycieczki i objazdy naukowe.

 • Koło Naukowe Sinologii

  Koło powstało na początku 2014 roku, jednak pomimo młodego wieku działa prężnie, organizując wiele wydarzeń. Do celów Koła należy upowszechnianie wiedzy o Chinach oraz promowanie języka i kultury Chin.
  Cele te realizujemy poprzez organizację spotkań tematycznych ze specjalistami w dziedzinie sinologii i biznesu oraz mieszkającymi w Polsce Chińczykami. Organizujemy także spotkania członków Koła mające na celu poruszenie zagadnień związanych z językiem, kulturą i historią Chin, organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz konferencji i wykładów z udziałem zaproszonych gości, organizowanie warsztatów artystyczno-językowych, działalność wydawniczą elektroniczną.
  Jednym z głównych zadań Koła jest organizacja Dnia Chińskiego, organizowanego na Uniwersytecie Gdańskim rokrocznie w dniu najważniejszego tradycyjnego święta Chińczyków - Święta Wiosny, zwanego też Chińskim Nowym Rokiem.

 • Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA

  Studenci kulturoznawstwa, którzy inspiracji do swoich działań szukają w antropologii, etnologii i naukach społecznych. Starają się pobudzać i aktywizować ludzi i ich umysły, a przy tym dobrze się bawić. Organizują studenckie badania naukowe, które są niepowtarzalną możliwością sprawdzenia wiedzy i umiejętności w terenie. Z doświadczenia wiedzą, że to także spotkanie z ludźmi z innych kultur o odrębnych językach, obyczajach i tradycjach. Ludźmi, których mądrość i życie w harmonii z naturą stawało się dla nas niejednokrotnie życiową lekcją.