Kultura

 • ARCHIKULTURA – koło naukowe studentów specjalności Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym

  Cele koła:
  -realizacja interdyscyplinarnych działań projektowych i interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej, zwiększających jakosć życia mieszkańców i użytkowników danego miejsca oraz wartość estetyczną przestrzeni; -zdobywanie wiedzy i danych o jakości i charakterze przestrzeni publicznej niezbędnych do społecznie wartościowych realizacji projektowych;
  -rozwijanie umiejętności konstruktywnej krytyki otaczającej nas przestrzeni publicznej w celu dostrzegania i rozwiązywania istotnych problemów projektowych w krajobrazie kulturowym;
  -realizacja projektów o charakterze edukacyjno-aktywizującym skierowanych do lokalnych społeczności;
  -rozwijanie naukowo-projektowej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i instytucjami państwowymi;
  -poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych członków Koła Naukowego;

 • Koło Naukowe Badaczy Kultury Instytutu Historii Sztuki UG

  Za główny cel koła postawili sobie pogłębianie i uzupełnianie wiedzy jego członków. Starają się poruszać zagadnienia, które nie mogą być zrealizowane w trakcie zajęć kursowych z powodu braku możliwości lub czasu (sekcja technologiczna). Doceniają rolę teorii, jednak dążą do możliwie największej ilość zajęć praktycznych (sekcja inwentaryzacyjna), które będą pomocne podczas mierzenia się z przyszłymi zadaniami naukowymi stawianymi przed studentami. Ważne jest dla nich szerzenie świadomości o lokalnym dziedzictwie kulturowym (sekcja gdańska), jednak starają się zachować umysły otwarte także na inne kręgi kulturowe (sekcja azjatycka). Zależy im, aby koło swoimi działaniami popularyzowało historię sztuki oraz wiedzę o ochronie zabytków, ale także aby aktywizowało i integrowało środowisko studenckie. A wszystkie te cele starają się realizować przez organizację i udział w spotkaniach, wykładach i konferencjach naukowych oraz przez wycieczki i objazdy naukowe.

 • Koło Naukowe Hulaj Urban Squad

  Naszą pasją jest doświadczanie miasta we wszelkich jego odsłonach, w szczególności architektury, urbanistyki, ekologicznych form transportu miejskiego, dziedzictwa kulturowego i jego historii.
  Uwielbiamy poznawać nowe miejsca, jeżeli doliczyć do tego trochę wysiłku fizycznego i odhaczenia w tym tygodniu bycia na siłowni, naszym zdaniem warto!
  Poprzez nasze wyjazdy chcemy rozwijać się i wzbogacać naszą wiedzę oraz umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki oraz wszystkimi związanych z tymi tematami zagadnień.

 • Koło Naukowe Polsko - Japońskie

  Nazwa ma wskazywać na dwoistość natury koła oraz jego członków. Koło oraz jego członkowie mają zamiar realizować projekty, zwalczać lęki z tym związane (bariery językowe, kulturowe) oraz pochodzić z podekscytowaniem do każdego wyzwania. Nasze motto to: 共存共栄 - wspólna praca, wspólne korzyści. Ponadto: organizujemy warsztaty o różnej tematyce, pokazy japońskiej kinematografii i kultywujemy tradycje japońskie.

 • Kultura na Prawo

  Celem Koła Naukowego „Kultura na Prawo” jest badanie związków prawa i kultury, tj. zarówno prawnych aspektów działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kultury, jak i obecności zjawisk prawnych w kulturze. Działalność Koła wpłynąć powinna na zwiększenie świadomości znaczenia prawa jako zjawiska inspirującego twórczość artystyczną oraz kształtowanie i budowanie podstawowych zasad etycznych i moralnych oraz kulturalnej i estetycznej wrażliwości.
  Poprzez interdyscyplinarny charakter działalności Koła pragniemy stworzyć pole do integracji środowisk akademickich oraz możliwość współpracy z instytucjami i osobami w zakresie prawa ochrony dóbr kultury.
  Koło Naukowe zamierza zrealizować swoje cele organizując debaty, prelekcje i projekcje filmowe, które będą połączone z zapoznawaniem się z treścią tekstów kultury.
  Pragniemy stworzyć Koło Naukowe „Kultura na Prawo”, aby poszerzać wiedzę zdobytą w toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, jednocześnie podnosząc świadomość prawną i kulturalną środowiska akademickiego i społeczeństwa.
  Głównym przedsięwzięciem Koła jest organizacja cyklu filmowo-dyskusyjnego "Kino pod paragrafem".

 • Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”

  Klub Dyskusyjny „Po Prostu” został założony przez studentów historii, w celu pobudzenia jak największej liczby studentów do aktywnego współtworzenia życia naukowego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Naszym priorytetem jest organizacja wykładów otwartych oraz debat oksfordzkich o tematyce ogólno-humanistycznej, a także spotkań autorskich z pracownikami Instytutu. Na spotkaniach Klubu wymieniamy poglądy o aktualnie pojawiających się na rynku wydawniczym publikacjach naukowych oraz dziełach kinematografii. W trakcie naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kołem Naukowym Slawistów im. P.P.Njegosa.

 • TransEuropa

  Misją Koła jest rozwój intelektualny i osobowościowy studentów poprzez poznawanie i analizę zagadnień społecznych, politycznych, gospodarczych oraz zjawisk kulturowych związanych z procesem globalizacji Europy. Działania koła prowadzą do: poznania problemów i zjawisk gospodarczych i politycznych występujących w Europie;
  poznania szerokiego spektrum zjawisk społecznych, kulturalnych i cywilizacyjnych;
  aktywnego uczestnictwa w konferencjach dotyczących tematyki pozostających w sferze zainteresowań członków Koła Naukowego