Inżynieria

 • BaND - koło młodych inżynierów

  Koło Naukowe "BaND" jest ugrupowaniem młodych inżynierów Akademii Marynarki Wojennej z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego.

 • Koło Naukowe "Materiały w Medycynie"

  Koło naukowe ‘Materiały w Medycynie’ stanowi transdyscyplinarne połączenie inżynierii z medycyną. Jego głównym celem jest rozwój i modyfikacja biomateriałów oraz implantów. Organizacja ta umożliwia członkom doświadczalną pracę w aspekcie wytwarzania oraz badań materiałów do zastosowań w terapii zdrowia oraz chirurgii. Jednym z najważniejszych zadań Koła jest promocja i szerzenie idei wspólnej pracy inżynierów z lekarzami, natomiast efektem tej pracy mają być nowe lub ulepszone rozwiązania, które posłużą przedłużaniu życia ludzkiego.

 • Koło Naukowe "Maxwell"

  Jeśli:
  Chcesz żeby czas poświęcony na matematykę, fizykę, pola elektromagnetyczne nie okazał się zmarnowanym?
  Chcesz lepiej zrozumieć jak działają elementy i układy wysokiej częstotliwości?
  Chcesz nauczyć się modelowania matematycznego i metod numerycznych?
  Chcesz projektować układy przy użyciu zaawansowanego oprogramowania (współtworzyć takie oprogramowanie)?

 • Koło Naukowe "Mechanik"

  Koło Naukowe "Mechanik" jest organizacją studencką, działającą na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej o wieloletniej historii sięgającej 1963 roku. Zrzesza ponad 80 studentów pragnących rozwinąć swoje umiejętności, poprzez branie czynnego udziału w konstruowaniu autorskich pojazdów i maszyn, biorących udział w międzynarodowych zawodach i wystawach. Duże zaangażowanie członków KN Mechanik owocuje nawiązaniem współpracy z organizacjami funkcjonującymi na terenie wielu uczelni, oraz firmami globalnego zasięgu. W naszym kole naukowym są obecnie dwie grupy projektowe: „PneumoTeam PG” i „PGRacing Team” oraz grupa organizacyjna - wyjazdowa. Szeroka tematyka działań Koła Naukowego „Mechanik” przyciąga studentów nie tylko Wydziału Mechanicznego, m. in. Elektroniki i Telekomunikacji, Fizyki i Matematyki Stosowanej, Zarządzania i Ekonomii.

 • Koło Naukowe "SOLITON" Student SPIE Chapter Gdansk University of Technology

  KN Soliton - koło naukowe mieszczące się na Politechnice Gdańskiej przy katedrze Optoelektroniki na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 • Koło Naukowe Geometrii i Grafiki Inżynierskiej KRESKA

  Koło Naukowe Geometrii i Grafiki Inżynierskiej KRESKA działa przy Katedrze Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
  Koło KRESKA zrzesza studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pragnących pogłębić wiedzę z zakresu tradycyjnych i komputerowych technik graficznych służących do modelowania obiektów inżynierskich.

 • Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej "KoDiK"

  Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej "KoDiK" powstało we wrześniu 2007r. z inicjatywy grupy zapalonych studentów 4. roku Budownictwa, Politechniki Gdańskiej. Celem koła w tamtym czasie było wzbogacenie wiedzy w dziedzinie inżynierii transportowej i pokrewnych. Główną ideą koła było ułatwienie studentom specjalności transportowych dostępu do wiedzy praktycznej. Dziś, po prawie 10 latach od założenia wiemy, że transport jest naszą przyszłością. Choć główne cele zainteresowania zmierzają teraz bardziej w kierunku systemów zarządzania oraz sterowania transportem to pozostałe elementy naszej organizacji pozostają bez zmian. Chcemy doskonalić się poprzez różnego rodzaju wycieczki, wizyty studyjne, konferencje naukowe, wykonywanie projektów wdrożeniowych czy organizowanie eventów mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu transportu.

 • Koło Naukowe Inżynierii Systemów Komunikacji Bezprzewodowej "WiComm Yuniors"

  Koło działa przy Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Głównym obszarem działania jest szeroko pojęta integracja i wytwarzanie systemów bezprzewodowych. Zajmujemy się projektowaniem i wytwarzaniem systemów RFID, WSN oraz ogólnie M2M. Jak przystało na inżynierów RF projektujemy również anteny i układy mikrofalowe. Należy jednak zauważyć, że w dobie bardzo szybko rozwijającej się myśli technicznej musimy pozostawać otwarci na wszelkiego rodzaju technologie i zagadnienia. Dlatego zajmujemy się również systemami mobilnymi, oprogramowanie różnego rodzaju mikroprocesorów – w tym ARM, czy DSP. Dziedziną, którą ostatnio koło zajmuje się dość szczegółowo jest inteligencja w systemach użytku domowego i przemysłowego.

 • Koło Naukowe Konstrukcji Betonowych "Żelbet"

  Jesteśmy studentami, których pasją jest żelbet - począwszy od architektury, poprzez konstrukcje, aż do etapu wykonawstwa.
  Pracujemy nad projektami naukowymi, prowadzimy działalność popularyzatorską i dydaktyczną, aktywnie uczestniczymy w konferencjach i warsztatach tematycznych.
  Ważnym celem działaności jest również zapewnienie członkom warunków i możliwości do rozwoju w dziedzinach leżących w polu zainteresowań Koła oraz popularyzowanie zdobytej wiedzy i umiejetności poprzez udział w imprezach typu konferencje, seminaria, targi, wystawy itp.
  Możemy pochwalić się wyjazdami na budowy w celu poszerzenia wiedzy na temat wykonawstwa i zarządzania budową.

 • Koło Naukowe Konstrukcji Stalowych KoKS

  Koło Naukowe Konstrukcji Stalowych działa przy Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
  Głównym celem działalności KoKS jest poszerzanie wiedzy na temat projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych.

 • Koło Naukowe Konstruktorów Pojazdów

  Głównym celem działalności KNKP jest propagowanie wiedzy praktycznej wśród studentów Wydziału Mechanicznego. Tworzymy pojazdy, które biorą udział w międzynarodowych konkursach, ale także rozwijamy swoje zdolności i pasje poprzez prace projektowe i warsztatowe.

 • Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO

  Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO (uprzednio Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo), działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, jest zgraną grupą aktywnych studentów, wciąż szukających nowych wyzwań. Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością dotyczącą zagadnień mechaniki konstrukcji. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, organizując przy tym własne, spośród których najważniejszym jest ogólnopolski wyKOMBinuj mOst. Angażujemy się także w samopomoc studencką, przygotowując materiały dydaktyczne oraz spotkania zadaniowe (tutoriale) dla studentów młodszych roczników, ponieważ stawiamy na wszechstronny rozwój nie tylko naszych członków, ale też studentów spoza Koła. Nie boimy się nowych dróg rozwoju, systematycznie osiągamy kolejne cele, które przed sobą stawiamy. Nie zapominamy przy tym o dobrej zabawie!

 • Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "MOST WANTED"

  Zrzeszające studentów politechniki gdańskiej, koło naukowe młodych mostowców „Most Wanted”, zostało utworzone w listopadzie 2014 roku. Inicjatywa utworzenia koła wynikała z chęci pogłębiania i rozwijania zainteresowań związanych z budownictwem mostowym. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli pracownicy katedry transportu szynowego i mostów politechniki gdańskiej, którzy wspierając wszelkie inicjatywy, umożliwili współudział w przeprowadzanych badaniach naukowych, otwierając tym samym przed członkami koła możliwość poznania strony praktycznej tej dziedziny inżynierii. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Anna Banaś.

 • Koło Naukowe PG Inżynierii i Gospodarki Wodnej "Konfuzor"

  Wszystko co związane jest z wodą jest naszą pasją. Zajmujemy się od małych testów na hali HYDRO po wizyty w największych obiektach infrastruktury wodnej w Polsce. Pogłębiamy wiedzę poprzez nasze zainteresowania i zawsze staramy się je gdzieś wplątać. Współorganizujemy konferencję, spotykamy się z dziećmi i wyjeżdżamy do firm branżowych, by dowiedzieć się jak to jest w praktyce. Oczywiście nie zapominamy o zabawie w naszym świetnym gronie.

 • Koło Naukowe Projektowania Parametrycznego

  Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rozwoju technik architektonicznego projektowania komputacyjnego i cyfrowej fabrykacji. KNPP stanowi przestrzeń do badania możliwości nowoczesnych narzędzi do wspomagania projektowania oraz tworzenia własnych procedur wykorzystywanych na różnych etapach procesu projektowego, zdobywania i wymiany doświadczeń między członkami Koła a innymi podmiotami oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

 • Koło Naukowe Spawalników MMA

  Celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy w zakresie procesów spawalniczych.

 • Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji

  Studenckie Koło Naukowe zostało powołane w celu poszerzania umiejętności społecznych i promowania wiedzy technicznej niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym inżyniera. Realizuje to poprzez organizowanie warsztatów, konferencji naukowych, przedstawianie własnych prezentacji, prowadzenie badań naukowych.

 • Naukowe Koło "Seanovation"

  Koło zajmuje się szerokimi badaniami w kierunku olejów silnikowych, smarowych oraz alternatywnych paliw oraz badaniem wpływu, dodatku gazu Browna do paliwa na emisję szkodliwych tlenków do atmosfery.

 • Naukowe Koło Automatyki Napędu Elektrycznego

  Naukowe Koło Automatyki Napędu Elektrycznego nastawione jest na zdobywanie umiejętności i wiedzy przydatnych w zawodzie inżyniera po ukończeniu studiów. Najskuteczniejszym sposobem na ich zdobycie jest metoda „learning by doing”, czyli w naszym wypadku rozwiązywanie realnych problemów występujących podczas wykonywania projektów od ich fazy koncepcyjnej do fazy wykonania prototypu.

 • Naukowe Koło Jakości i Produktywności

  NKJIP działa we współpracy z Katedrą Inżynierii Systemów Produkcji. Celem Koła jest zgłębianie wiedzy na temat jakości i produktywności. Dodatkowo studenci nabierają doświadczenia poprzez realizację grupowych projektów oraz konferencji naukowych.