Iberystyka

  • SKN Iberystyka

    Studenckie Koło Naukowe „Iberystyka” skupia studentów niedawno powstałej Iberystyki oraz wszystkich pasjonatów kultury Półwyspu Iberyjskiego i krajów Ameryki Łacińskiej. Naszym celem jest promocja kultury i języka tych krajów oraz przybliżenie Polski osobom hispanojęzycznym. Zakres działań SKN Iberystyka obejmuje m.in.: Doskonalenie umiejętności językowych studentów. Szerzenie wiedzy z zakresu historii, tradycji i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Integracja środowiska studenckiego. Organizacja debat i spotkań z zaproszonymi gośćmi. Przygotowanie imprez towarzyszących Bałtyckiemu Festiwalowi Nauki. Przygotowanie spektakli teatralnych w języku hiszpańskim.