HR

  • KN Brevi manu

    Koło Naukowe Psychologii Organizacji i Zarządzania Brevi manu istnieje od 2007 r. i działa przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego nazwa wywodzi się od łacińskich słów, oznaczających załatwienie sprawy natychmiast, bez formalności, „od ręki”. Opiekunem naukowym koła jest dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska, a od października 2015 roku funkcję prezes koła pełni Maja Czerwińska. Brevi manu skupia studentów różnych kierunków, którzy chcą rozwijać zainteresowania oraz zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania psychologii w życiu zawodowym i osobistym.

  • Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi

    KN Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, powstałe w 2011 r. z inicjatywy Anny Czoskiej, współtworzy grupa studentów zainteresowanych rozwojem osobistym – coachingiem, szkoleniami, budowaniem marki, a także przedsiębiorczością i rekrutacją. Organizujemy cykliczne warsztaty z praktykami, projekty mentoringowe, kolejne edycje konferencji Psychologia dla Biznesu oraz coroczne Targi Kariery – wydarzenie umożliwiające studentom kontakt z pracodawcami.