Hodowla roślin in vitro

  • Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"

    SKN „EXPLANTATUS” zrzesza studentów zainteresowanych roślinnymi kulturami in vitro. Działalność koła obejmuje: tworzenie kolekcji roślin in vitro: zakładanie i prowadzenie kultur in vitro różnych gatunków roślin, w tym roślin leczniczych, rolniczo-przemysłowych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem; hodowlę roślin mięsożernych w warunkach in vitro; mikrorozmnażanie storczyków i roślin związanych z środowiskiem wodnym. Prowadzenie własnych projektów badawczych z zakresu embriologii eksperymentalnej i biotechnologii roślin (wykorzystanie techniki in vitro oraz analizy mikroskopowej i komputerowej). Czynny udział w różnych przedsięwzięciach promujących naukę.