Historia

 • Filmowe Koło Naukowe "Kino Europa"

  Filmowe Koło Naukowe - Kino Europa. Dzięki nam poznasz głębszy sens filmów w aspekcie historycznym, filozoficznym oraz społecznym i nie tylko.

 • Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej

  Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku (KNH AP) jest najstarszym kołem naukowym na Akademii Pomorskiej w Słupsku, zostało założone w 1981 roku. Po dwuletniej przerwie wznowiło swoją działalność w 2014 roku i działa przy Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od tego czasu KNH AP podejmuje liczne działania i inicjatywy, mające na celu możliwie najlepsze przygotowanie naszych członków i sympatyków do przyszłej pracy zawodowej, a także do poszerzenia swoich zainteresowań naukowych oraz osobistych pasji w dziedzinie historii, rozumianej nie tylko jako jednej z wielu dyscyplin humanistycznych, ale przede wszystkim jako najlepszej nauczycielki życia. Dlatego przedstawiciele KNH AP starają się organizować wykłady, wystawy, sympozja naukowe, spotkania autorskie, prelekcje, konferencje i festiwale, przy jednoczesnym współdziałaniu z miejscowymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i publicznymi, a także instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi, placówkami edukacyjnymi, osobami prywatnymi (najczęściej pasjonatami historii), organizacjami pozarządowymi, a nawet podmiotami gospodarczymi.

  Nasze Koło zajmuje się propagowaniem oraz zainteresowaniem mieszkańców regionu, odkrywaniem nieznanych aspektów historii Pomorza, Polski oraz Świata. Codziennie zmagamy się z prowadzeniem badań naukowych z zakresu historii w różnych specjalnościach. Wyniki naszych poszukiwań i badań systematycznie prezentujemy podczas konferencji i w publikacjach naukowych oraz popularnonaukowych. Zależy nam na zainteresowaniu lokalnej społeczności historią, dlatego organizujemy wykłady, konferencje oraz festiwale, podczas których każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Jednak nasze Koło, to nie tylko historia. Dzięki naszej organizacji możemy rozwijać również inne pasje, takie jak: fotografia, film, czy PR. W efekcie możemy samodzielnie i kompleksowo w dalszym ciągu rozwijać naszą organizację. 

  Członkami KNH AP są studenci i doktoranci kierunku Historia oraz mieszkańcy Słupska i okolicznych miejscowości, w tym uczniowie szkół średnich. Opiekunem naukowym SKNH AP jest dr Wojciech Bejda. Aktualnie KNH AP liczy 31 członków: doktorantów, studentów, ucznia szkoły średniej, sympatyków.

 • Koło Naukowe Hulaj Urban Squad

  Naszą pasją jest doświadczanie miasta we wszelkich jego odsłonach, w szczególności architektury, urbanistyki, ekologicznych form transportu miejskiego, dziedzictwa kulturowego i jego historii.
  Uwielbiamy poznawać nowe miejsca, jeżeli doliczyć do tego trochę wysiłku fizycznego i odhaczenia w tym tygodniu bycia na siłowni, naszym zdaniem warto!
  Poprzez nasze wyjazdy chcemy rozwijać się i wzbogacać naszą wiedzę oraz umiejętności z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki oraz wszystkimi związanych z tymi tematami zagadnień.

 • Koło Naukowe Studentów Archeologii UG

  Koło Naukowe Studentów Archeologii powstało z inicjatywy studenckiej zaraz po utworzeniu archeologii na UG. Po krótkiej przerwie działalność KNSA została reaktywowana w marcu 2012 roku. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego. Od czasu reaktywacji do celów statutowych KNSA należą: poszerzanie zainteresowań naukowych wśród studentów UG, integracja studentów różnych roczników i różnych kierunków studiów, współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju i poza granicami, popularyzacja archeologii jako nauki oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego Pomorza. W ramach Koła Naukowego Studentów Archeologii działają obecnie trzyn ekcje: archeologii eksperymentalnej, archeologii podwodnej i rysunkowa. Członkowie Koła swoją wiedzę i ciekawość poszerzają poprzez warsztaty tematyczne, wycieczki, wizyty w instytucjach badawczych i muzealnych oraz organizowanie wykładów. W semestrze letnim KNSA organizuje wykłady w ramach projektu "Archeologia Pomorza". KNSA zorganizowało także konferencję studencką pt. "Stan i Perspektywy Badań Archeologicznych na Pomorzu".

 • Naukowe Koło Doktorantów Historii UG

  Do głównych zadań Koła należą aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowiska naukowego doktorantów. NKDH UG zrzesza historyków (w tym historyków prawa i wojskowości), historyków sztuki oraz archeologów. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ponadto organizują bądź współorganizują konferencje naukowe oraz wygłaszają prelekcje w ramach kolejnych, corocznych edycji Wykładów Otwartych na Wydziale Historycznym UG. Członkowie NKDH UG są pomysłodawcami i współorganizatorami (razem z NKH UG) konferencji marynistycznej o ogólnopolskim zasięgu, od 2011 roku odbywającej się cyklicznie na Wydziale Historycznym UG. W roku 2018 r. zorganizowaliśmy także ogólnopolską konferencję regionalistyczną: "Polska gminna i powiatowa - Regiony na przestrzeni dziejów", liczymy, że w następnych latach będą organizowane kolejne jej edycje. NKDH UG redaguje – w ścisłej współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu – czasopismo naukowo-dydaktyczne „Argumenta Historica”. Utrzymujemy kontakty z licznymi organizacjami (w tym studenckimi i doktoranckimi) w innych ośrodkach naukowych.

 • Naukowe Koło Historyków UG

  Naukowe Koło Historyków zrzesza wszystkich studentów zainteresowanych historią. Zajmujemy się organizowaniem konferencji naukowych oraz spotkań z badaczami historii, a także we wspólnym gronie rozwijamy nasze pasje badawcze.

 • Studenckie Koło Naukowe Klub Dyskusyjny „Po Prostu”

  Klub Dyskusyjny „Po Prostu” został założony przez studentów historii, w celu pobudzenia jak największej liczby studentów do aktywnego współtworzenia życia naukowego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Naszym priorytetem jest organizacja wykładów otwartych oraz debat oksfordzkich o tematyce ogólno-humanistycznej, a także spotkań autorskich z pracownikami Instytutu. Na spotkaniach Klubu wymieniamy poglądy o aktualnie pojawiających się na rynku wydawniczym publikacjach naukowych oraz dziełach kinematografii. W trakcie naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kołem Naukowym Slawistów im. P.P.Njegosa.