Handel zagraniczny

  • Koło Naukowe Handlu Zagranicznego "HaZet"

    Zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału Ekonomicznego. Działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych, a także ułatwianie praktyczne wykorzystywania zdobytej wiedzy. Propagowanie specjalności Handel Zagraniczny wśród studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.