Grafika 3D

  • Koło Naukowe Grafiki Komputerowej - VERTEX

    Koło działa przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
    Celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat grafiki komputerowej oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów.