Geografia

 • Akademicki Klub Geografii GEO Champion

  Celem AKG jest poznawanie i propagowanie pośród członków wiedzy geograficznej. AKG realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Popularyzację wiedzy geograficznej.
  2. Przeprowadzanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów,
  3. Organizowanie wyjazdów naukowych i popularnonaukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
  4. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością AKG.

 • Sopockie Towarzystwo Naukowe

  Statutowym celem działalności STN jest upowszechnianie wiedzy naukowej różnych dyscyplin, w jak najszerszych kręgach społecznych. Dostosowując strategie edukacyjne i środki przekazu do potrzeb odbiorców, aktywizuje życie naukowe regionu i społeczności lokalnej.