Genetyka

  • Sopockie Towarzystwo Naukowe

    Statutowym celem działalności STN jest upowszechnianie wiedzy naukowej różnych dyscyplin, w jak najszerszych kręgach społecznych. Dostosowując strategie edukacyjne i środki przekazu do potrzeb odbiorców, aktywizuje życie naukowe regionu i społeczności lokalnej.

  • Studenckie Koło Naukowe Genetyczne

    Studenckie Naukowe Koło Genetyczne rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie biologii, w szczególności w obszarze genetyki i biologii molekularnej. Zajmujemy się głównie badaniem różnorodności i zmienności genetycznej populacji różnych gatunków zwierząt występujących na terenie Polski i Europy, a także obserwacją mechanizmów specjacyjnych u Drosophila melanogaster.