Fizyka

  • Koło Naukowe Fizyków

    Koło Naukowe Fizyków (KNF) jest to organizacja zajmująca się promocją i zdobywaniem wiedzy o szeroko pojętej fizyce. Nasza działalność widoczna jest na wielu polach, min. organizujemy konkursy, jeździmy na konferencje naukowe, pomagamy sobie w nauce oraz planujemy zbudować teleskop itp.

  • Koło Naukowe Fizyków Medycznych Siwert

    Koło naukowe zrzeszające studentów fizyki medycznej oraz nauk pokrewnych. W ramach działalności chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z naukami ścisłymi i medycznymi a także pogłębiać swoją wiedzę z zakresu aparatury medycznej.

  • Koło Naukowe Studentów Fizyki – KNSF

    Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej rozpoczęło swą działalność w 1997 roku. Celem jego pracy od początków istnienia była integracja pomysłowych studentów owocująca wspólnym realizowaniem projektów naukowych, a tym samym zdobywaniem ponadprogramowej wiedzy z zakresu fizyki i nie tylko. Z czasem aktywność ta wzbogaciła się o działalność popularyzatorską i dydaktyczną.