Fizjologia

 • Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Zwierząt „OXYGEN”

  Cele/zadania Koła:
  -Umożliwienie studentom Akademii Pomorskiej pogłębienia wiedzy i rozwijania zainteresowań z zakresu fizjologii i biochemii.
  -Rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.
  -Promowanie Uczelni w kraju i za granicą.
  -Inspirowanie, organizowanie i popieranie badań w zakresie fizjologii i biochemii.
  -Aktywizacja naukowa członków Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt w zakresie fizjologii zwierząt i biochemii.
  -Współpraca z pismem pracowników i studentów Akademii Pomorskiej – „Dialog Akademicki”, a obecnie „APsfera”
  -Upowszechnianie osiągnięć nauki w ramach spotkań, prelekcji, odczytu.