Finanse

 • Koło Naukowe Finansów Behawioralnych "Cash flow"

  Regularnagraliśmy w grę „Cash Flow”, która jest materiałem dydaktycznym zatwierdzonym przez MEN. Rozwijanie inteligencji finansowej, przybliżanie zagadnień giełdowych, rynkowych, inwestycyjnych, a także badanie zachowań inwestorów pod naciskiem stresu, w warunkach ryzyka i z uwzględnieniem czynnika behawioralnego przy wykorzystaniu gry „Cash Flow” jest podstawowym celem działalności Koła. Podczas spotkań każdy członek koła wciela się w rolę inwestora, zarządza swoim portfelem, decyduje o rozwoju swojej strategii inwestycyjnej, a także pomnaża swój majątek.
  KNFB ma również na koncie współorganizację szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, pt. „Sztuka Świadomej Komunikacji z Sobą i Innymi”.

 • Koło Naukowe Finansów i Bankowości HOSSA

  Celem KNFiB jest podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń

 • Koło Naukowe Finansów i Controllingu KNAFiC

  KNAFIC to studenckie koło naukowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmujemy się analizą finansową i controllingiem.

 • Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Profit”

  Działalność tego koła naukowego ukierunkowana jest na poszerzanie wiedzy teoretycznej. Członkowie koła zajmują się organizacją szkoleń, warsztatów i konferencji oraz uczestniczą w imprezach edukacyjnych i ogólnopolskich seminariach. „Profit” działa już od ponad dekady i zrzesza 15 studentów różnych kierunków, przede wszystkim Finansów i Rachunkowości. Przedmiotem działalności Koła jest podnoszenie wiedzy poszczególnych jego członków z zakresu bankowosci, konsultingu, audytingu i ekonomii poprzez nawiazywanie współpracy z przedstawicielami zycia gospodarczego.

 • Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

  Działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu finansów i nauk pokrewnych. Organizowanie konferencji naukowych dotyczących finansów i rynków finansowych. Zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką finansów międzynarodowych. Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi kołami naukowymi w zakresie wspólnych projektów.

 • Koło Naukowe Innovative Ways Group

  Innovative Ways Group to organizacja studencka, która powstała pod skrzydłami specjalności "Innowacyjność w gospodarce" na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki współpracy z Parkiem Naukowo- Technologicznym w Gdyni, studenci zdobywają praktyczne doświadczenie oraz biorą udział w różnego rodzaju projektach. Koło Naukowe przy wsparciu pracowników Wydziału Ekonomicznego zajmuje się przede wszystkim: badaniami marketingowymi, analizą rynków, analizami statystycznymi, finansowniem projektów i funduszy UE, organizowniem wydarzeń, eventów, warsztatów oraz szkoleń.

 • Koło Naukowe Integra

  Zgodnie z naszymi wartościami, aktywnie tworzymy środowisko rozwoju dla naszych Członków i Gości.

  Organizujemy wydarzenia, które prowadzą zaproszeni prelegenci, doświadczeni w swoich dziedzinach. Są to warsztaty śmiechu, kreatywności, wdzięczności, żonglowania, grywalizacji, szydełkowania i wiele innych. Zapraszamy do współpracy firmy przeprowadzające szkolenia potwierdzane certyfikatami.

  Działamy też wolontariacko.

  Regularnie odbywają się spotkania Koła, na których tworzymy atmosferę umożliwiającą naszym członkom dzielenie się swoimi pasjami. Jeśli tańczysz, śpiewasz, tworzysz plastycznie, tresujesz psy, jeździsz konno, jesteś aktorem, grasz na instrumencie, wyszywasz lub robisz cokolwiek innego, w co wkładasz serce – w Integrze razem stworzymy przestrzeń, byś mógł/mogła tę pasję rozwijać i się nią dzielić z innymi. Dzięki temu wszyscy uczymy się od siebie. Nie ma nieuzdolnionych ludzi, są tylko tacy, którzy o swoich zdolnościach jeszcze nie wiedzą!

  Po godzinach zajmujemy się również integracją społeczności naszej Uczelni.

  Słowem – każda jedna osoba to dla nas niepowtarzalny kolor, który razem z innymi kreuje wyjątkowy obraz Integry.

 • Koło Naukowe Rachunkowości

  Koło Naukowe Audytor jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych zarówno tematyką audytu jak i podatków, sprawozdawczości, rachunkowości oraz finansów. Łącząc siły pragniemy stworzyć miejsce, w którym każda osoba zainteresowana tematyką koła będzie mogła rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w praktycznych projektach, ciekawych warsztatach oraz wykładach.

 • Naukowe Koło Finansów i Bankowości "PROFIT"

  Koło Naukowe Finansów i Bankowości PROFIT zrzesza aktywnych studentów, interesujących się szeroko pojętym światem finansów, biznesu i bankowości. Misją KNFiB PROFIT jest tworzenie trwałej relacji pomiędzy społecznością akademicką a biznesową i nieustanne jej zacieśnianie. Rozwijamy swoją wiedzę na temat panujących trendów ekonomicznych, rynków kapitałowych oraz nawiązujemy współpracę ze światem biznesu. Cenimy sobie możliwość bliższego poznania potencjalnych pracodawców.

 • Naukowe Koło Hossa

  Koło zajmuje się podnoszeniem poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych na temat rynku finansowego, umożliwieniem wymiany doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych