Filmoznawstwo

  • Filmowe Koło Naukowe "Kino Europa"

    Filmowe Koło Naukowe - Kino Europa. Dzięki nam poznasz głębszy sens filmów w aspekcie historycznym, filozoficznym oraz społecznym i nie tylko.

  • Koło Naukowe Filmoznawców UG

    Koło Naukowe Filmoznawców powstało z inicjatywy prof. Mirosława Przylipiaka przy Instytucie Filologii Polskiej w 1997 roku. Zrzesza w sobie miłośników dziesiątej muzy. To doskonałe miejsce do dyskusji nad obecną kondycją kinematografii, a także do nostalgicznej rozmowy o historii ruchomych obrazów. Jako członkowie z łatwością dzielimy się filmowymi doświadczeniami, organizujemy projekcje filmowe oraz spotkania z reżyserami. Skupiamy się na różnych aspektach kina, próbujemy łączyć je z innymi sztukami, prowadząc interdyscyplinarny dyskurs. Od 2012 roku wydajemy almanach “Przezrocze”, w którym podsumowujemy ubiegły rok w światowym kinie. Współpracujemy z Dyskusyjnym Klubem Filmowym UG Miłość Blondynki oraz Festiwalem Kultury Azjatyckiej Made in Azja, corocznie odwiedzamy FPFF, T-mobile Nowe Horyzonty oraz inne festiwale w Polsce.