Etyka

 • Koło Naukowe Nauk o Rodzinie "Silva Rerum"

  Celem Koła jest stwarzanie studentom możliwości dla rozwijania zainteresowań naukowych nt. małżeństwa i rodziny. Dotychczasowe działania Koła:

  pogłębianie wiedzy interdyscyplinarnej z tematyki rodzinnej: psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, etyki;
  organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla studentów;
  organizowanie spotkań z wybitnymi znawcami tej problematyki;
  organizowanie spotkań mających na celu promocję kierunku studiów oraz propagowanie wśród studentów wiedzy o sytuacji rodziny w Polsce;
  organizowanie wyjazdów naukowych