Elektryka

 • Naukowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich

  Koło zajmuje się rozwiązywaniem problemów techniczno-eksploatacyjnych jednostek pływających w aspekcie wyposażenia w urządzenia podległe elektrykowi okrętowemu.

 • Naukowe Koło Studentów Elektryków NKSE

  Naukowe Koło Studentów Elektryków to studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, którzy nieustannie starają się ćwiczyć uzdolnienia praktyczne i organizatorskie oraz pogłębiać wiedzę zdobytą w trakcie studiów. Swoje umiejętności praktyczne doskonalimy poprzez realizowanie projektów, polegających na samodzielnym lub zespołowym opracowywaniu urządzeń, modeli i układów. Umiejętności organizatorskie trenujemy m.in. poprzez pomoc w organizowaniu corocznych edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki i Dni Otwartych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, na których wystawiamy też rezultaty naszych prac projektowych.

 • Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej

  Jesteśmy Studenckim Kołem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, skupiającym głównie studentów wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
  Kładziemy szczególny nacisk na rozwój naszych umiejętności i wiedzy praktycznej poprzez realizację ciekawych projektów naukowych. 

  Co roku organizujemy wiele wydarzeń, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów jak i firm. Jednym z takich wydarzeń jest Young Electric Summit - YES!
  Wydarzenie to składa się z prelekcji o tematyce wybranej przez studentów oraz Panelu Pracodawcy. Ponadto od ponad 20 lat, organizujemy kilkudniowe Laboratorium Wyjazdowe, podczas którego zwiedzamy obiekty techniczne i zakłady pracy, które leżą w kręgu naszych zainteresowań. Inne nasze projekty to Gdańskie Dni Elektryki czy Pomorska Gala Energetyki skierowane przede wszystkim do członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz wyróżniających się firm w branży elektroenergetycznej. Nasze koło może pochwalić się również Sekcją Techniczną, która aktualne pracuje nad drukarką 3D.
  Dwa razy do roku organizujemy kursy na uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV.

  Ambicja, zaangażowanie i kreatywność to trzy najważniejsze cechy, które wyróżniają naszych członków. Poza współpracą na polu naukowym jesteśmy grupą młodych ludzi spędzających razem czas wolny. Przynależność do koła to także szansa na poznanie nowych osób, dzielących te same zainteresowania, pasje i zdobycie przyjaciół nie tylko na czas studiów.