Edukacja

 • Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

  Historia naszego stowarzyszenia sięga roku 2003, kiedy to grupa osób zaangażowanych w różne trójmiejskie inicjatywy społeczne, obywatelskie, pro-ekologiczne postanowiła założyć wspólnie nowe stowarzyszenie, którego głównym celem miała być działalność edukacyjna. W ten sposób powstało Stowarzyszenie Edukacji Rozwojowej „Drabina”, które w dniu 11.02.2010 zmieniło nazwę na Stowarzyszenie „Na Styku”. Obecnie bierzemy udział w realizacji europejskiego projektu „GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 • Koło twórczo-naukowe „360° sztuki” studentów Architektury Wnętrz ASP w Gdańsku

  Cele koła:
  -realizacja szeroko pojętych projektów i działań o charakterze artystycznym i edukacyjnym;
  -poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła;
  -rozwijanie współpracy naukowej i artystycznej z innymi ośrodkami naukowymi;
  -promowanie Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku i działalności artystycznej członków Koła.Mamy na koncie organizację wystawy Wydziału Architektury i Wzornictwa na prestiżowym festiwalu Gdynia Design Days, planują organizację letnich warsztatów, współpracę z organizacjami studenckimi Politechniki Gdańskiej.

 • Naukowe Koło Radiowców

  Główną formą działalności Naukowego Koła Radiowców jest realizacja programu Radia MORS. Członkowie koła są jednocześnie członkami zespołu redakcyjnego Radia MORS. Koło realizuje także działalność edukacyjną, podnosi poziom wiedzy i umiejętności swoich członków w zakresie dziennikarstwa radiowego. Organizuje warsztaty i spotkania z profesjonalnymi dziennikarzami radiowymi. Bierze udział w konkursach skierowanych do organizacji studenckich specjalizujących się w działalności medialnej.