Debaty

  • Klub Debat „ARS BENE DICENDI”

    Klub Debat „ARS BENE DICENDI” (KD) działa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał w czerwcu 2014 r. Jest organizacją zrzeszającą studentów, którzy interesują się sztuką debatowania, kulturą dyskusji i umiejętnością publicznej prezentacji argumentów. Głównym celem KD jest poprawa jakości debaty publicznej w środowisku akademickim - propagowanie umiejętności dobrego wysławiania się, a także słuchania siebie nawzajem. Swoje zadania realizuje między innymi poprzez organizowanie debat oksfordzkich dla szerokiej publiczności oraz szkoleń i warsztatów z zakresu debatowania i wystąpień publicznych. KD jest miejscem, gdzie dyskutujemy i debatujemy na ważne i aktualne tematy zarówno z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, jak i szerokiej tematyki społecznej, kulturalnej, politycznej itd. Zasady debaty wymuszają formułowanie zwięzłych, trafnych wypowiedzi i ograniczenie się do argumentów ściśle związanych z tematem. Udział w debacie wymaga merytorycznego przygotowania w ramach zgranego zespołu. Dzięki temu Klub pozwala nie tylko na samorealizację, ale także uczy współpracy w grupie. Serdecznie zapraszamy do współpracy - studentów, koła naukowe, organizacje i wszystkich zainteresowanych sztuką debatowania.