Chemia

 • Koło Naukowe Badaczy Korozji

  Koło Badaczy Korozji jest organizacją studencką działająca na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej przy Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy związanej z szeroko pojętą tematyką korozyjną oraz przekazywanie jej innym. Działalność koła opiera się na regularnych spotkaniach członków, prowadzeniu wspólnych badań oraz projektów, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizowaniu wycieczek umożliwiających poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z inżynierią korozyjną oraz organizowaniu spotkań z firmami zajmującymi się tematyką związaną z działalnością Koła Badaczy Korozji.

 • Koło Naukowe BIO-MED

  Naszym głównym celem jest rozwój poprzez prowadzenie własnych projektów naukowych. Kontakty z ośrodkami badawczymi, firmami oraz organizacjami, skupiającymi wysokiej klasy specjalistów, pozwalają nam poznawać różne aspekty biotechnologii.
  Wielkie znaczenie ma dla nas satysfakcja z wykonywanej pracy naukowej, dlatego dużą wagę przywiązujemy do stałego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych. W sposób odpowiedzialny zajmujemy się też promowaniem biotechnologii w możliwie najszerszych kręgach społecznych.
  Jesteśmy kreatywni, mamy świeże spojrzenie, a ciekawe pomysły rodzą się w naszych głowach tak często, że możemy pozwolić sobie na komfort ich starannej selekcji. Wciąż nabywamy nowe doświadczenia, które pozwalają nam lepiej i bardziej świadomie kształtować przyszłe kariery zawodowe.

 • Koło Naukowe Biznesu Chemicznego

  Profilem działania koła jest nie tylko chemia, ale również biznes. To oznacza, że poza pogłębianiem umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu tej dziedziny nauki, zagłębiają również jej ekonomiczne tajniki. Koło działa w zakresie zastosowania nauk przyrodniczych w biznesie, działalności dydaktycznej z zakresu Chemii, Ekonomii oraz Zarządzania

 • Naukowe Koło Chemików

  Naukowe Koło Chemików działające na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jest organizacją zrzeszającą studentów pełnych pasji, ciekawych świata, chcących zgłębiać tajniki chemii, a także promować nauki ścisłe. NKCh to także historia, zabawa oraz nawiązywanie przyjaźni na długie lata

 • Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej – NKCh

  Obecnie Naukowe Koło Chemików również charakteryzuje szeroka działalność. Szczególny nacisk kładziony jest na analitykę w ochronie środowiska, problemy ekonomiczne w technologii chemicznej jak również na edukację młodszych. Zespoły studenckie NKCh w poszczególnych katedrach Wydziału Chemicznego biorą udział w pracy naukowej nieobjętej programem studiów. Pod opieką pracowników naukowych członkowie Koła realizują prace zlecone dla instytucji i zakładów przemysłowych.

 • Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Hybryda"

  "Celem Sekcji jest:
  - popieranie rozwoju oraz szerzenie szeroko rozumianej wiedzy z zakresu nauk chemicznych i przyrodniczych, - preprezentowanie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz WCh PG na forum ogólnopolskim i zagranicznym,
  - realizacji własnych projektów badawaczych,
  - kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych."

 • Studenckie Koło Naukowe Hydrochemik

  W ramach działalności Koła były organizowane liczne Obozy Naukowe, badania terenowe i laboratoryjne. Wiele z projektów badawczych było prowadzonych we współpracy z pracownikami Słowińskiego Parku Narodowego. Studenci SKN "Hydrochemik" współuczestniczą łącznie z nauczycielami akademickimi w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dedykowanych szczególnie dla młodzieży i dzieci. Wymienić tu można cykl zajęć: Noc Biologów (www.nocbiologow.pl), Bałtycki Festiwal Nauki, Pomorski Festiwal Nauki, Uniwersytet dla Dzieci, współpraca z szkołam