Biologia

 • Koło Naukowe "Materiały w Medycynie"

  Koło naukowe ‘Materiały w Medycynie’ stanowi transdyscyplinarne połączenie inżynierii z medycyną. Jego głównym celem jest rozwój i modyfikacja biomateriałów oraz implantów. Organizacja ta umożliwia członkom doświadczalną pracę w aspekcie wytwarzania oraz badań materiałów do zastosowań w terapii zdrowia oraz chirurgii. Jednym z najważniejszych zadań Koła jest promocja i szerzenie idei wspólnej pracy inżynierów z lekarzami, natomiast efektem tej pracy mają być nowe lub ulepszone rozwiązania, które posłużą przedłużaniu życia ludzkiego.

 • Koło Naukowe BIO-MED

  Naszym głównym celem jest rozwój poprzez prowadzenie własnych projektów naukowych. Kontakty z ośrodkami badawczymi, firmami oraz organizacjami, skupiającymi wysokiej klasy specjalistów, pozwalają nam poznawać różne aspekty biotechnologii.
  Wielkie znaczenie ma dla nas satysfakcja z wykonywanej pracy naukowej, dlatego dużą wagę przywiązujemy do stałego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych. W sposób odpowiedzialny zajmujemy się też promowaniem biotechnologii w możliwie najszerszych kręgach społecznych.
  Jesteśmy kreatywni, mamy świeże spojrzenie, a ciekawe pomysły rodzą się w naszych głowach tak często, że możemy pozwolić sobie na komfort ich starannej selekcji. Wciąż nabywamy nowe doświadczenia, które pozwalają nam lepiej i bardziej świadomie kształtować przyszłe kariery zawodowe.

 • Koło Studentów Biotechnologii

  "Koło Studentów Biotechnologii jest organizacją studencką działającą od 2000 roku przy Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, pierwotnie pod opieką prof. dr hab. Józefa Kura, a obecnie pod opieką dr hab. Beaty Krawczyk.
  Podstawą Naszej aktywności jest działalność proedukacyjna, mająca na celu zwiększenie poziomu świadomości społecznej, na temat studiowanej przez nas dziedziny nauki – biotechnologii - jednej z najbardziej perspektywicznych dziedzin nauki i przemysłu, z którymi ludzkość wkroczyła w XXI wiek. Staramy się podkreślać jak ważna jest Biotechnologia i jak bardzo integruje się z codziennym życiem każdego z nas."

 • Sopockie Towarzystwo Naukowe

  Statutowym celem działalności STN jest upowszechnianie wiedzy naukowej różnych dyscyplin, w jak najszerszych kręgach społecznych. Dostosowując strategie edukacyjne i środki przekazu do potrzeb odbiorców, aktywizuje życie naukowe regionu i społeczności lokalnej.

 • Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne

  Studenckie Naukowe Koło Biochemiczne zrzesza studentów, studiujących biologię na Wydziale Biologii UG oraz wszystkich zainteresowanych biochemią, biotechnologią i biologią molekularną. Członkowie Koła aktywnie angażują się w przygotowywanie, organizację oraz przeprowadzanie wydarzeń mających na celu propagowanie i popularyzowanie szeroko pojętej biochemii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej, tj. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, warsztaty tematyczne, wykłady.

 • Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne

  Koło zajmuje się badaniami nad biologią i ekologią nietoperzy (Chiroptera). Koło prowadzi wieloletni monitoring liczebności i składu gatunkowego nietoperzy zimujących w obiektach podziemnych Pomorza Gdańskiego kontrolując regularnie prawie 100 obiektów takich jak: piwnice, forty, bunkry itp.; kryjówki te są kontrolowane co roku w pierwszej połowie lutego. Prowadzi również inwentaryzację fauny nietoperzy parków krajobrazowych i innych terenów chronionych na Pomorzu - w tym celu co roku, w lipcu, organizowane są obozy naukowo-szkoleniowe. Członkowie koła angażują się również w działania na rzecz ochrony nietoperzy (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra") oraz edukacji przyrodniczej (prelekcje dla dzieci i młodzieży).

 • Studenckie Koło Naukowe Hydrochemik

  W ramach działalności Koła były organizowane liczne Obozy Naukowe, badania terenowe i laboratoryjne. Wiele z projektów badawczych było prowadzonych we współpracy z pracownikami Słowińskiego Parku Narodowego. Studenci SKN "Hydrochemik" współuczestniczą łącznie z nauczycielami akademickimi w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dedykowanych szczególnie dla młodzieży i dzieci. Wymienić tu można cykl zajęć: Noc Biologów (www.nocbiologow.pl), Bałtycki Festiwal Nauki, Pomorski Festiwal Nauki, Uniwersytet dla Dzieci, współpraca z szkołam

 • Studenckie Koło Naukowe Oceanografów SKNO

  Koło działa przy jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii. Siedzibą Koła jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  Misja:
  -Pogłębianie przez studentów wiedzy o środowisku naturalnym.
  -Promowanie działań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat potrzeby ochrony środowiska morskiego.
  -Włączanie się w działalność naukowo-badawczą jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii.
  -Promowanie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  -Integracja środowiska studenckiego i naukowego.