Biochemia

 • Koło Naukowe Badaczy Korozji

  Koło Badaczy Korozji jest organizacją studencką działająca na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej przy Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy związanej z szeroko pojętą tematyką korozyjną oraz przekazywanie jej innym. Działalność koła opiera się na regularnych spotkaniach członków, prowadzeniu wspólnych badań oraz projektów, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizowaniu wycieczek umożliwiających poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z inżynierią korozyjną oraz organizowaniu spotkań z firmami zajmującymi się tematyką związaną z działalnością Koła Badaczy Korozji.

 • Koło Naukowe BIO-MED

  Naszym głównym celem jest rozwój poprzez prowadzenie własnych projektów naukowych. Kontakty z ośrodkami badawczymi, firmami oraz organizacjami, skupiającymi wysokiej klasy specjalistów, pozwalają nam poznawać różne aspekty biotechnologii.
  Wielkie znaczenie ma dla nas satysfakcja z wykonywanej pracy naukowej, dlatego dużą wagę przywiązujemy do stałego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych. W sposób odpowiedzialny zajmujemy się też promowaniem biotechnologii w możliwie najszerszych kręgach społecznych.
  Jesteśmy kreatywni, mamy świeże spojrzenie, a ciekawe pomysły rodzą się w naszych głowach tak często, że możemy pozwolić sobie na komfort ich starannej selekcji. Wciąż nabywamy nowe doświadczenia, które pozwalają nam lepiej i bardziej świadomie kształtować przyszłe kariery zawodowe.

 • Koło Studentów Biotechnologii

  "Koło Studentów Biotechnologii jest organizacją studencką działającą od 2000 roku przy Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, pierwotnie pod opieką prof. dr hab. Józefa Kura, a obecnie pod opieką dr hab. Beaty Krawczyk.
  Podstawą Naszej aktywności jest działalność proedukacyjna, mająca na celu zwiększenie poziomu świadomości społecznej, na temat studiowanej przez nas dziedziny nauki – biotechnologii - jednej z najbardziej perspektywicznych dziedzin nauki i przemysłu, z którymi ludzkość wkroczyła w XXI wiek. Staramy się podkreślać jak ważna jest Biotechnologia i jak bardzo integruje się z codziennym życiem każdego z nas."

 • Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne

  Studenckie Naukowe Koło Biochemiczne zrzesza studentów, studiujących biologię na Wydziale Biologii UG oraz wszystkich zainteresowanych biochemią, biotechnologią i biologią molekularną. Członkowie Koła aktywnie angażują się w przygotowywanie, organizację oraz przeprowadzanie wydarzeń mających na celu propagowanie i popularyzowanie szeroko pojętej biochemii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej, tj. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, warsztaty tematyczne, wykłady.

 • Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Zwierząt „OXYGEN”

  Cele/zadania Koła:
  -Umożliwienie studentom Akademii Pomorskiej pogłębienia wiedzy i rozwijania zainteresowań z zakresu fizjologii i biochemii.
  -Rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.
  -Promowanie Uczelni w kraju i za granicą.
  -Inspirowanie, organizowanie i popieranie badań w zakresie fizjologii i biochemii.
  -Aktywizacja naukowa członków Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt w zakresie fizjologii zwierząt i biochemii.
  -Współpraca z pismem pracowników i studentów Akademii Pomorskiej – „Dialog Akademicki”, a obecnie „APsfera”
  -Upowszechnianie osiągnięć nauki w ramach spotkań, prelekcji, odczytu.