Bezpieczeństwo

 • Bezpieczne Państwo

  Głównym celem działalności Koła jest doskonalenie procesu kształcenia studentów Europeistyki, przez rozwijanie ich kultury i wiedzy osobistej, kształtowanie umiejętności szukania własnych pojęć bezpieczeństwa, łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, przygotowanie do wykonywania zawodu (dziennikarza, urzędnika samorządowego, członka sztabu kryzysowego).

 • Koło Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze

  Koło Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze powstało w 2013 roku i zrzesza studentów zainteresowanych tematyką Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Koło prowadzi spotkania z funkcjonariuszami oraz przedstawiecielami jednostek państwowych, a także organizuje wycieczki do muzeów i placówek dydaktycznych. Członkowie koła doskonalą wiedzę teoretyczną poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach.

 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego

  Misją Koła jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, w zakresie bezpieczeństwa morskiego, poprzez zaangażowanie w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa morskiego.

 • Koło Naukowe Obronności Państwa

  Podstawowym celem istnienia KNOP jest poszerzanie wiedzy w wyniku kontaktu z instytucjami zajmującymi się tematyką obronności, a także prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów taktyki Marynarki Wojennej, prowadzenia działań na morzu i współczesnych konfliktów zbrojnych,

  Aktualne obszary badań KNOP:
  - Siły zbrojne RP w kontekście działalności Marynarki Wojennej;
  - Autonomiczne Platformy Nawodne;
  - Zagrożenia asymetryczne, charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, wojna hybrydowa.

 • Studenckie Koło Naukowe Sicurezza

  Koło w szczególności stawia sobie za cel:
  a) pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie tematyki bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych;
  b) nawiązywanie współpracy z organizacjami i ośrodkami akademickimi zajmującymi się podobną tematyką;
  c) sprzyjanie rozwojowi pracy naukowej, twórczej, swobodnej wymianie poglądów naukowych;
  d) organizowanie konferencji i innych spotkań naukowych;
  e) pomoc w samodzielnej pracy naukowej studentów.